Mer information om indikatorn

Andel unga som bor kvar hos sina föräldrar, 20-24 år, 2008–2009 till 2018–2019. Procent.

Andelen unga i åldern 20-29 år som angett att de bor hemma med sina föräldrar.

Källa: Statistiska centralbyrån, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån

Nästa rapport: April 2022

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som bor kvar hos sina föräldrar, 20-24 år, 2008–2009 till 2018–2019. Procent.

Analys

Åren 2018–2019 bodde 39 procent av unga i åldern 20–24 år kvar hos sina föräldrar.

Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad över tid.

Andelen som bodde kvar hos sina föräldrar var större bland killar än bland tjejer 2008–2009. Därefter minskade skillnaden i andel mellan tjejer och killar och 2018–2019 finns det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan tjejer och killar.

I åldersgruppen 20–24 år fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan unga med svensk respektive utländsk bakgrund 2018–2019.

Det finns ingen könsindelad data på grund av för få individer i underlaget.

Det var en betydligt större andel unga i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 25-29 år som bodde kvar hemma hos sina föräldrar åren 2018–2019. Andelen var 39 procent i åldersgruppen 20–24 år och 7 procent i åldersgruppen 25–29 år.

Åren 2018–2019 fanns det ingen statistiskt signifikant skillnad i andel män respektive kvinnor som bodde kvar i föräldrahemmet, varken i åldersgruppen 20–24 år eller 25–29 år.

Fotnot:

Varje redovisat år består av sammanslagning av data från två undersökningar, till exempel är 2013 en sammanslagning av 2012 och 2013 års undersökningar.

Ingen könsindelad data kan visas för svensk/utländsk bakgrund på grund av för få individer i underlaget.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator