Mer information om indikatorn

Andel unga som bor kvar hos sina föräldrar, 20-24 år, 2008-2009 till 2016-2017. Procent.

Andelen unga i åldern 20-29 år som angett att de bor hemma med sina föräldrar.

Källa: Statistiska centralbyrån, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån

Nästa rapport: Juni 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som bor kvar hos sina föräldrar, 20-24 år, 2008-2009 till 2016-2017. Procent.

Analys

Åren 2016–2017 bodde 44 procent av unga i åldern 20–24 år kvar hos sina föräldrar.

Andelen unga i åldern 20–24 år som bodde kvar hos sina föräldrar ökade från 37 procent 2008–2009 till 44 procent 2016–2017. Skillnaden över tid är inte statistiskt signifikant.

Andelen som bodde kvar hos sina föräldrar var större bland killar än bland tjejer 2007. Därefter minskade skillnaden och 2016–2017 var skillnaden inte statistiskt signifikant.

Andelen tjejer som bor kvar i föräldrahemmet ökade mellan 2008–2009 och 2016-2017 från 29 till 41 procent. Bland killar var andelen stabil under tidsperioden.

År 2011 var det en större andel unga med utländsk bakgrund än unga med svensk bakgrund som bodde kvar hos sina föräldrar, i åldersgruppen 20-24 år. Därefter minskade skillnaden och 2016-2017 var skillnaden inte statistiskt signifikant.

En betydligt större andel av unga i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 25-29 år bodde kvar hemma hos sina föräldrar åren 2016–2017. Andelen var 44 procent i åldersgruppen 20 - 24 år och 11 procent i åldersgruppen 25–29 år.

I åldersgrupen 25-29 år 2016-2017 var det en större andel män än kvinnor som bodde kvar i föräldrahemmet, 13 respektive 8 procent. I åldersgruppen 20-24 fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan tjejer och killar.

Fotnot:

Varje redovisat år består av sammanslagning av data från två undersökningar, till exempel är 2013 en sammanslagning av 2012 och 2013 års undersökningar. Ingen könsindelad data kan visas för svensk/utländsk bakgrund, på grund av för få individer i underlaget.

Nästa indikator