Mer information om indikatorn

Mediantid i arbetslöshet bland inskrivna arbetslösa, 16–24 år. Antal dagar.

Källa: Arbetsförmedlingens registerdatabas

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen

Nästa rapport: januari 2020

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Mediantid i arbetslöshet bland inskrivna arbetslösa, 16–24 år. Antal dagar.

Analys

Mediantiden i arbetslöshet för inskrivna arbetslösa mellan 16–24 år ökade från 101 dagar 2009 till 148 dagar 2018.

År 2018 var mediantiden för tjejer 9 dagar större än för killar. Sedan år 2009 har skillnaderna mellan könen varit relativt små.

Mediantiden i arbetslöshet för inskrivna arbetslösa mellan 16-24 år har under perioden ökat för både tjejer och killar.

År 2018 var mediantiden i arbetslöshet bland unga 16-24 år större bland utrikes födda än bland inrikes födda, 211 respektive 112 dagar.

Sedan år 2009 har skillnaden mellan utrikes födda och inrikes födda ökat. Sedan 2017 ökar skillnaden betydligt. Det beror både på en ökning av mediantiden för utrikes födda och på en minskning bland inrikes födda.

Under perioden 2009 till 2018 var mediantiden i arbetslöshet större för gruppen 25–29 år jämfört med gruppen 16–24 år. År 2018 var skillnaden 79 dagar.
Mediantiden i arbetslöshet för åldersgruppen 25–29 år har sedan 2009 ökat med 80 procent, jämfört med en ökning med 47 procent för åldersgruppen 16–24 år.

Antalet dagar har ökat för båda könen under denna period.
År 2018 hade tjejer i åldersgruppen 25–29 år en 19 dagar längre mediantid i arbetslöshet jämfört med killar.

Nästa indikator