Mer information om indikatorn

Andelen unga 16-24 år som varken arbetar eller studerar

Avser unga 16-29 år som under ett helt kalenderår inte: haft inkomster över ett basbelopp (44 400 kronor 2014), haft studiemedel eller varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.

Från och med 2015 ingår uppskattningsvis 10 000–12 000 personer i statistiken som enligt svenska register är uvas, men som egentligen arbetar eller studerar i Norge eller Danmark.

Källa: Olika register sammanställda av Statistiska Centralbyrån (SCB)

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2020

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andelen unga 16-24 år som varken arbetar eller studerar

Analys

Bland unga i åldern 16–24 år var det 7,6 procent som varken arbetade eller studerade 2016. Andelen är oförändrad sedan 2015.

På grund av förändringar i underlaget är uppgifterna för åren 2015 och 2016 inte jämförbara med tidigare år. Läs fotnoten för mer information.

Andelen som varken arbetade eller studerade var större bland killar än bland tjejer, 8 respektive 7,1 procent 2016. Skillnaden mellan könen har ökat något sedan 2015.

Andelen som varken arbetar eller studerar var betydligt större bland utrikes födda i åldern 16-24 år än bland inrikes födda. 2016 var andelen 15,8 respektive 5,8 procent.

Skillnaden mellan utrikes och inrikes födda har ökat sedan 2015 då andelen var 14,5 respektive 6,4 procent.

Bland utrikes födda var det en större andel tjejer än killar som varken arbetade eller studerade, 16,5 respektive 15,2 procent.

Bland inrikes födda det något fler killar än tjejer som varken arbetade eller studerade, 6,3 respektive 5,2 procent.

År 2016 var andelen som varken arbetar eller studerar större bland unga vuxna i åldern 25–29 år än bland unga i åldern 16–24 år, 12,5 respektive 7,6 procent.

I åldersgruppen 25–29 år var det en större andel kvinnor än män som varken arbetade eller studerade 2016, 13 respektive 11,9 procent.

Fotnot:

Från och med 2015 ingår uppskattningsvis 10 000–12 000 personer i statistiken som enligt svenska register är uvas, men som egentligen arbetar eller studerar i Norge eller Danmark. I siffrorna från 2007–2014 är dessa så kallade gränspendlare borträknade. Därför är siffrorna för 2015 och senare inte jämförbara med tidigare siffror.

Läs mer om vad förändringen innebär här.

Nästa indikator