Mer information om indikatorn

Antal unga som var svarande i ansökningar om betalningsföreläggande, 18-24 år, 2012-2018. Antal.

Antal fysiska personer, mellan 18-29 år, som var svarande i en eller flera under året inkomna ansökningar om betalningsföreläggande (ej handräckning eller betalningsfastställelse i pant).

Källa: Statistikrapporteringssystem. QlikSupro. Ursprungskälla verksamhetssystemet SUPRO.

Uppgiftslämnare: Kronofogdemyndigheten

Nästa rapport: Mar-20

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antal unga som var svarande i ansökningar om betalningsföreläggande, 18-24 år, 2012-2018. Antal.

Analys

Antalet unga i åldern 18-24 år som var svaranden i en eller flera ansökningar om betalningsföreläggande minskade under perioden 2012 till 2016. Mellan 2016 och 2018 har antalet ökat igen, år 2018 var antalet bland unga 50 116 svaranden.

Under hela perioden 2012 till 2018 var antalet svaranden i ansökningar om betalningsförelägganden större bland killar än bland tjejer. 2018 var antalet 28 411 killar och 21 705 tjejer.

Över tid minskade antalet svaranden bland båda könen fram till 2016, därefter har antalet åter ökat. Ökningen har varit större bland killar än bland tjejer under perioden 2016 till 2018.

Under hela perioden 2012 till 2018 var antalet svaranden i ansökningar om betalningsföreläggande betydligt större i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 18-19 år. År 2018 var antalet svarande 44 153 i den äldre åldersgruppen och 5 963 i den yngre.

Inom båda åldersgrupperna var antalet svaranden större bland killar än bland tjejer år 2018.

Under perioden 2014 till 2018 var antalet svaranden i ansökningar om betalningsföreläggande större i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 18-24 år.
Från 2016 till 2018 ökade antalet i bägge åldersgrupperna.

År 2018 var inom båda åldersgrupperna antalet svaranden större bland killar än bland tjejer.

Nästa indikator