Mer information om indikatorn

Antal unga lagförda för brott, 15–24 år, 2011-2016. Antal.

Antal lagföringsbeslut hos åklagare och domstol. Med lagföringsbeslut avses beslut (fällande domslut) i domstol (tingsrätt) mot en person, samt lagföringsbeslut som fattas av åklagare, det vill säga strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse.

Källa: Officiella kriminalstatistiken - personer lagförda för brott

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: Juni 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antal unga lagförda för brott, 15–24 år, 2011-2016. Antal.

Analys

Antalet lagföringsbeslut som berör unga mellan 15-24 år minskade från 45 090 stycken år 2011 till 32 226 stycken år 2017. Mellan 2016 och 2017 ökade dock antalet beslut med knappt 700.

År 2017 var antalet lagföringsbeslut i åldersgruppen 15-24 år betydligt större bland killar än bland tjejer, 27 252 respektive 4 974 stycken.

Antalet minskade sedan 2011 både bland killar och bland tjejer. Bland killar har antalet ökat mellan år 2016 och 2017.

År 2017 var det ett större antal lagföringsbeslut i åldersgruppen 15-20 år än i åldersgruppen 21-24 år, 18 956 respektive 13 270 stycken.

Inom båda åldersgrupperna var det ett större antal lagföringsbeslut bland killar än bland tjejer. 2017 var det i åldersgruppen 15-20 år 15 745 respektive 3 211 beslut och bland unga 21-24 år var det 11 507 respektive 1 763 stycken.

År 2017 var det ett betydligt större antal lagföringsbeslut i åldersgruppen 15-24 år än i åldersgruppen 25-29 år, 32 226 respektive 13 906 stycken.

Inom båda åldersgrupperna var det ett större antal lagföringsbeslut bland killar än bland tjejer. 2017 var det i åldersgruppen 15-24 år 27 252 respektive 4 974 beslut och i åldersgruppen 25-29 år 11 889 respektive 2 017 stycken.

Fotnot:

Observera att antalet anger lagföringsbeslut, inte personer. En individ kan förekomma flera gånger under samma kalenderår.

Nästa indikator