Mer information om indikatorn

Antal unga lagförda för brott, 15–24 år, 2011-2018. Antal.

Antal lagföringsbeslut hos åklagare och domstol. Med lagföringsbeslut avses beslut (fällande domslut) i domstol (tingsrätt) mot en person, samt lagföringsbeslut som fattas av åklagare, det vill säga strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse.

Källa: Officiella kriminalstatistiken - personer lagförda för brott

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: Augusti 2020

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antal unga lagförda för brott, 15–24 år, 2011-2018. Antal.

Analys

Antalet lagföringsbeslut som berör unga mellan 15-24 år minskade från 45 090 stycken år 2011 till 33 006 stycken år 2018. Mellan 2017 och 2018 ökade dock antalet beslut med 780.

År 2018 var antalet lagföringsbeslut i åldersgruppen 15-24 år betydligt större bland killar än bland tjejer, 27 834 respektive 5 172 stycken.

Antalet minskade sedan 2011 både bland killar och bland tjejer. Bland både killar och tjejer har antalet ökat mellan år 2017 och 2018.

År 2018 var det ett större antal lagföringsbeslut i åldersgruppen 15-20 år än i åldersgruppen 21-24 år, 19 643 respektive 13 363 stycken.

Inom båda åldersgrupperna var det ett större antal lagföringsbeslut bland killar än bland tjejer. 2018 var det i åldersgruppen 15-20 år 16 320 respektive 3 323 beslut och bland unga 21-24 år var det 11 514 respektive 1 849 stycken.

År 2018 var det ett betydligt större antal lagföringsbeslut i åldersgruppen 15-24 år än i åldersgruppen 25-29 år, 33 006 respektive 14 555 stycken.

Inom båda åldersgrupperna var det ett större antal lagföringsbeslut bland killar än bland tjejer. 2018 var det i åldersgruppen 15-24 år 27 834 respektive 5 172 beslut och i åldersgruppen 25-29 år 12 462 respektive 2 093 stycken.

Fotnot:

Observera att antalet anger lagföringsbeslut, inte personer. En individ kan förekomma flera gånger under samma kalenderår.

Nästa indikator