Mer information om indikatorn

Antal unga lagförda för brott, 15–24 år, 2011-2016. Antal.

Antal lagföringsbeslut hos åklagare och domstol

Källa: Officiella kriminalstatistiken - personer lagförda för brott

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: Juni 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antal unga lagförda för brott, 15–24 år, 2011-2016. Antal.

Analys

Antalet lagföringsbeslut i åldersgruppen 15-24 år i riket var 31 528 år 2016. År 2011 var antalet lagföringsbeslut högre, 45 090 stycken.

År 2016 var antalet lagföringsbeslut i åldersgruppen 15-24 år 5 479 för tjejer och 26 049 för killar. Det är betydligt lägre jämfört med 2011 då antalet lagföringsbeslut bland tjejer var 7 964 och 37 126 bland killar.

År 2016 fattades det 18 176 lagföringsbeslut för unga i åldern 15-20 år och 13 352 för unga i åldern 21-24 år. I gruppen unga 15-20 år fattades det 3 587 lagföringsbeslut för tjejer och 14 589 för killar. I gruppen 21-24 år fattades det 1 892 lagföringsbeslut för unga kvinnor och 11 460 för unga män.

År 2016 fattades totalt 31 528 lagföringsbeslut i gruppen unga 15-24 år. Av dessa var 5 479 lagföringsbeslut för tjejer och 26 049 för killar. Samma år fattades totalt 14 105 lagföringsbeslut i gruppen 25-29 år. Av dessa var 2 123 lagföringsbeslut för unga kvinnor och 11 982 för unga män.

Fotnot:

Med lagföringsbeslut avses beslut (fällande domslut) i domstol (tingsrätt) mot en person, samt lagföringsbeslut som fattas av åklagare, det vill säga strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Observera att antalet anger lagföringsbeslut, inte personer. En individ kan förekomma flera gånger under samma kalenderår.

Nästa indikator