Mer information om indikatorn

Andel 16-24-åringar som känner sig otrygga ute en sen kväll i det egna bostadsområdet, 2011-2016.

Andelen som uppger att de känner sig mycket eller ganska otrygga när de går ut ensamna sent på kvällen i det egna bostadsområdet (alternativt avstår från att gå ut på grund av otrygghet).

Källa: Nationell trygghetsundersökning (NTU)

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: Mar-18

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel 16-24-åringar som känner sig otrygga ute en sen kväll i det egna bostadsområdet, 2011-2016.

Analys

Mellan 2011 och 2015 låg andelen 16-24-åringar som känner sig otrygga stabilt kring 16 procent. År 2016 uppgav dock 21 procent i åldersgruppen att de känner sig otrygga.

Det var en betydligt större andel tjejer än killar i åldersgruppen 16-24 år som 2016 kände sig otrygga när de gick ut ensamma på kvällen, 34 jämfört med 8 procent. Denna skillnad mellan tjejer och killar har kunnat observaras varje år sedan mätningarna startade 2011.

Andelen som 2016 kände sig otrygga när de gick ut ensamma en sen kväll var 21 procent bland 16-19-åringar och 20 procent bland 20-24-åringar. Skillnaden är inte signifikant. Andelen tjejer 16-19 år som kände sig otrygga var 36 procent och andelen killar i samma ålder 9 procent. Andelen unga kvinnor 20-24 år som kände sig otrygga var 33 procent och andelen unga män i samma ålder 8 procent. Mellan 2011 och 2015 har andelen 16-19-åringar som känner sig otrygga varierat mellan 14 och 16 procent och andelen 20-24-åringar som känner sig otrygga har varierat mellan 16 och 18 procent. Detta innebär att siffrorna som uppmättes för 2016 är de högsta hittills.

Det finns inga signifikanta skillnader i otrygghet mellan åldersgrupperna 16-24 år och 25-34 år 2016. Andelen otrygga var 21 procent för personer i åldrarna 16-24 år och 23 procent för personer i åldrarna 25-34 år. Däremot är det stora skillnader mellan män och kvinnor inom båda åldersgrupperna. I gruppen 16-24 år kände sig 34 procent av tjejerna otrygga jämfört med 8 procent bland killarna. I gruppen 25-34 år uppgav 37 procent av kvinnorna att de kände sig otrygga när de gick ut på kvällen, jämfört med 9 procent av männen.

Fotnot:

​Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomförs årligen av Brå och bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16-79 år. Eftersom det är en urvalsundersökning bör man vara försiktig med att dra slutsatser utifrån skillnader mellan enstaka år, och istället fokusera på utvecklingen över längre tid.

Nästa indikator