Mer information om indikatorn

Antal unga med sjukpenning och/eller aktivitetsersättning, 16-24 år, 2012-2016. Antal per 1000 försäkrade.

Antal per 1000 försäkrade i respektive grupp (ålder, kön, län) som någon gång under det aktuella året har haft aktivitets-/sjukersättning och/eller sjukpenning.

Källa: Försäkringskassan, STORE

Uppgiftslämnare: Försäkringskassan

Nästa rapport: May-18

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antal unga med sjukpenning och/eller aktivitetsersättning, 16-24 år, 2012-2016. Antal per 1000 försäkrade.

Analys

Antalet 16-24-åringar som under året haft aktivitetsersättning och/eller sjukpenning ökade stadigt mellan år 2012 och 2016, från 43 till 55 per 1000 försäkrade.

Antalet tjejer i åldern 16-24 år som under året haft aktivitetsersättning och/eller sjukpenning var 60 personer per 1000 försäkrade år 2016. Motsvarande tal för killar var 50 per 1000 försäkrade. Även om talet har ökat för både tjejer och killar sedan år 2012 har ökningen varit kraftigare för tjejer vilket har gjort att skillnaden mellan könen har ökat.

Antalet som under året haft aktivitetsersättning och/eller sjukpenning var betydligt högre i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 16-19 år. I åldersgruppen 20-24 år var det vanligare bland kvinnor (91 per 1000 försäkrade) än bland män (75 per 1000 försäkrade) att ha haft aktivitetsersättning och/eller sjukpenning under år 2016. I åldersgruppen 16-19 var det istället vanligare bland killar (12 per 1000) än bland tjejer (11 per 1000).

Antalet som under året haft aktivitetsersättning och/eller sjukpenning var betydligt högre i åldersgruppen 25-29 år (121 per 1 000 försäkrade) än i åldersgruppen 16-24 år (55 per 1 000 försäkrade). I båda åldersgrupperna var det vanligare bland tjejer än bland killar att ha haft ersättning, men skillnaden var betydligt större i den äldre åldersgruppen än i den yngre. I åldersgruppen 16-24 år var antalet 60 per 1000 försäkrade för tjejer och 50 per 1000 försäkrade för killar medan motsvarande tal i åldersgruppen 25-29 år var 154 respektive 89.

Antalet som under året haft aktivitets-/sjukersättning och/eller sjukpenning var betydligt högre i åldersgruppen 30-64 (188 per 1 000 försäkrade) år än i åldersgruppen 16-24 år (55 per 1 000 försäkrade). I båda åldersgrupperna var det vanligare bland tjejer än bland killar att ha haft ersättning, men skillnaden var betydligt större i den äldre åldersgruppen än i den yngre. I åldersgruppen 16-24 år var antalet 60 per 1000 försäkrade för tjejer och 50 per 1000 försäkrade för killar medan motsvarande tal i åldersgruppen 30-64 år var 236 per 1 000 försäkrade för kvinnor respektive 140 per 1 000 försäkrade för män.

Fotnot:

Aktivitetsersättning kan beviljas personer i åldersgruppen 19-29 år som har varaktigt nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel medan sjukersättning kan beviljas personer i åldersgruppen 30-64 år med varaktigt nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Aktivitetsersättning kan också beviljas personer i åldern 19-29 år som pga funktionsnedsättning som ännu inte avslutat sina gymnasiestudier.
I hela riket ingår även de för vilka uppgift om län saknas.

Nästa indikator