Mer information om indikatorn

Antal unga med sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning, 16-24 år, 2012-2017. Antal per 1 000 försäkrade.

Antal per 1 000 försäkrade som någon gång under det aktuella året har haft aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning. Aktivitetsersättning kan beviljas personer i åldersgruppen 19-29 år som har varaktigt nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel medan sjukersättning kan beviljas personer i åldersgruppen 19-64 år med varaktigt nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Aktivitetsersättning kan också beviljas personer i åldern 19-29 år som på grund av funktionsnedsättning som ännu inte avslutat sina gymnasiestudier.

Källa: Försäkringskassan, STORE

Uppgiftslämnare: Försäkringskassan

Nästa rapport: Aug-19

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antal unga med sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning, 16-24 år, 2012-2017. Antal per 1 000 försäkrade.

Analys

Antalet unga i åldersgruppen 16-24 år som under året haft aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning ökade under perioden 2012-2017, från 43 till 53 per 1 000 försäkrade.

År 2017 var antalet unga som under året haft aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning större bland tjejer än bland killar, 58 respektive 49 per 1 000 försäkrade.

Antalet ökade för både tjejer och killar under perioden 2012-2017. Eftersom ökningen varit kraftigare för tjejer än för killar ökade skillnaden mellan könen under denna period.

År 2017 var antalet som under året haft aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning betydligt större i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 16-19 år, 82 respektive 11 per 1 000 försäkrade.

I åldersgruppen 20-24 år var det vanligare bland tjejer än bland killar, 90 respektive 74 per 1 000 försäkrade. I åldersgruppen 16-19 år var det i princip ingen skillnader mellan tjejer och killar.

Antalet som under året haft aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning var betydligt större i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 16-24 år, 118 respektive 53 per 1 000 försäkrade.

I båda åldersgrupperna var det vanligare bland tjejer än bland killar att ha haft ersättning, men skillnaden var betydligt större i den äldre åldersgruppen än i den yngre. I åldersgruppen 16-24 år var antalet 58 per 1 000 försäkrade för tjejer och 49 per 1 000 försäkrade för killar. I åldersgruppen 25-29 år var motsvarande antal 150 för kvinnor och 88 för män.

Antalet som under året haft aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning var betydligt större i åldersgruppen 30-64 år än i åldersgruppen 16-24 år, 179 respektive 53 per 1 000 försäkrade.

I båda åldersgrupperna var det vanligare bland tjejer än bland killar att ha haft ersättning, men skillnaden var betydligt större i den äldre åldersgruppen än i den yngre. I åldersgruppen 16-24 år var antalet 58 per 1 000 försäkrade för tjejer och 49 per 1 000 försäkrade för killar. I åldersgruppen 30-64 år var motsvarande tal 225 för kvinnor och 134 för män per 1 000 försäkrade.

Fotnot:

I hela riket ingår även de för vilka uppgift om län saknas.

Nästa indikator