Mer information om indikatorn

Antal unga med sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning, 16–24 år, 2012–2018. Antal per 1 000 försäkrade.

Antal per 1 000 försäkrade i respektive grupp (ålder, kön, län) som någon gång under det aktuella året har haft aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning.

Källa: Försäkringskassan, STORE

Uppgiftslämnare: Försäkringskassan

Nästa rapport: May-20

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antal unga med sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning, 16–24 år, 2012–2018. Antal per 1 000 försäkrade.

Analys

Antalet 16-24-åringar som under året haft aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning ökade mellan 2012 och 2018 från 43 till 51 per 1 000 försäkrade.
Antalet har dock sjunkit något sedan 2017 då antalet var 53 per 1 000 försäkrade.

År 2018 var antalet bland tjejer större än antalet bland killar, 55 per 1 000 försäkrade respektive 46 per 1 000 försäkrade.

För båda könen har det skett en ökning mellan 2012 och 2018. Ökningen har varit något kraftigare bland tjejer än bland killar.

År 2018 var antalet som under året haft aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning var betydligt större i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 16-19 år. Det var 79,9 per 1 000 försäkrade respektive 10,5 per 1 000 försäkrade.

I åldersgruppen 20-24 år var det vanligare bland kvinnor (88 per 1 000 försäkrade) än bland män (73 per 1 000 försäkrade) att ha haft aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning under år 2018. I åldersgruppen 16-19 var skillnaden mellan könen mycket liten.

Antalet som under året haft aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning var betydligt större i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 16-24 år. Det var 115 per 1 000 försäkrade respektive 51 per 1 000 försäkrade.

I båda åldersgrupperna var det vanligare bland tjejer än bland killar att ha haft ersättning. I åldersgruppen 16-24 år var antalet 55 per 1 000 försäkrade bland tjejer och 46 per 1 000 försäkrade bland killar.

Motsvarande antal i åldersgruppen 25-29 år var 146 bland kvinnor respektive 86 bland män per 1 000 försäkrade.

Antalet som under året haft aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning var betydligt större i åldersgruppen 30-64 år än i åldersgruppen 16-24 år. Antalet var 171 per 1 000 försäkrade respektive 51 per 1 000 försäkrade.

I båda åldersgrupperna var det vanligare bland tjejer än bland killar att ha haft ersättning, men skillnaden var betydligt större i den äldre åldersgruppen än i den yngre.

I åldersgruppen 16-24 år var antalet 55 per 1 000 försäkrade bland tjejer och 46 per 1 000 försäkrade bland killar. Motsvarande antal i åldersgruppen 30-64 år var 216 per 1 000 försäkrade bland kvinnor respektive 128 per 1 000 försäkrade bland män.

Fotnot:

Aktivitetsersättning kan beviljas personer i åldersgruppen 19-29 år som har varaktigt nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Sjukersättning kan beviljas personer i åldersgruppen 19-64 år med varaktigt nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Aktivitetsersättning kan också beviljas personer i åldern 19-29 år som pga funktionsnedsättning ännu inte avslutat sina gymnasiestudier.

I hela riket ingår även de för vilka uppgift om län saknas.

Nästa indikator