Mer information om indikatorn

Antal unga med skulder i Kronofogdemyndighetens indrivningsregister, 18–24 år, 2012-2017.

Antal personer som har skuld för indrivning i Kronofogdemyndighetens indrivningsregister.

Källa: Uppföljningsverktyget WinIT

Uppgiftslämnare: Kronofogdemyndigheten

Nästa rapport: Mars 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antal unga med skulder i Kronofogdemyndighetens indrivningsregister, 18–24 år, 2012-2017.

Analys

Antalet unga i åldern 18-24 år med skulder för indrivning minskade under perioden 2012-2017 med 24 procent, från 26 980 till 20 543 stycken.

Under hela perioden 2012-2017 var antalet unga med skulder för indrivning betydligt större bland killar än bland tjejer.

Under perioden minskade antalet med skulder för indrivning bland tjejer och bland killar.

Under hela perioden 2012-2017 var antalet unga med skulder för indrivning betydligt större i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 18-19 år. 2017 var antalet 18 514 respektive 2 029.

Inom båda åldersgrupperna var antalet unga med skulder större bland killar än bland tjejer.

Under perioden 2012-2017 var antalet med skulder för indrivning betydlig större i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 18-24 år. 2017 var antalet 32 885 respektive 20 543.

Antalet skuldsatta ökar med stigande ålder, åldersgruppen 25-29 år omfattar också en mindre population än gruppen 18-24 år. Inom båda åldersgrupperna var antalet skuldsatta större bland killar än bland tjejer.

Under hela perioden 2012-2017 var antalet med skulder för indrivning betydligt större i åldersgruppen 30-64 år än i åldersgruppen 18-24 år. 2017 var antalet 238 373 respektive 20 543.

Nästa indikator