Mer information om indikatorn

Andel som utsatts för bedrägeri, 16–24 år, 2010-2016. Procent.

Andel 16–24-åringar som utsatts för bedrägeri

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: våren 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel som utsatts för bedrägeri, 16–24 år, 2010-2016. Procent.

Analys

Andelen unga 16–24 år som utsatts för bedrägeri var 4 procent 2016. Det finns ingen statistisk säkerhetsställd skillnad över tid.

Det fanns ingen statistiskt säkerhetsställd skillnad mellan tjejer och killar under hela perioden.

Det fanns ingen statistisk säkerhetsställd skillnad i andelen som utsatts för bedrägeri mellan åldersgrupperna 16–24 år och 25–44 år. Det finns inte heller några statistisk säkerhetsställda skillnader mellan könen i åldersgrupperna .

Fotnot:

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som genomförs årligen av Brå. Frågan lyder: Blev du som privatperson på ett brottsligt sätt lurad på pengar eller andra värdesaker under förra året?
Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator