Mer information om indikatorn

Andel som utsatts för misshandel, 16–24 år, 2010-2016. Procent.

Andel 16-24-åringar som utsatts för misshandel.

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: våren 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel som utsatts för misshandel, 16–24 år, 2010-2016. Procent.

Analys

Andelen unga 16–24 år som utsatts för misshandel var 6 procent 2016. Det finns ingen statistiskt säkerhetsställd skillnad mellan 2010 och 2016.

Andelen i åldern 16–24 år som utsattes för misshandel under 2016 var större bland killar än bland tjejer, 7 respektive 4 procent. Skillnaden har funnits flera år sedan 2010.

Det är vanligare att unga i åldern 16–24 år utsätts för misshandel än personer i åldern 25–44 år, denna skillnad är statistiskt säkerställd för de flesta år sedan 2010. År 2016 var andelen bland unga i åldern 16–24 år 6 procent och bland unga i åldern 25–44 år var den 3 procent.

Störst andel som utsätts för misshandel finns bland unga killar. År 2016 var andelen i gruppen 16–24 år 7 procent bland killar, respektive 4 procent bland tjejer. I gruppen 25–44 år fanns ingen statistisk säkerhetsställd skillnad mellan könen samma år.

Fotnot:

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som genomförs årligen av Brå. Frågan lyder: Slog, sparkade eller utsatte någon dig med avsikt för något annat fysiskt våld, så att du skadades eller så att det gjorde ont, under förra året?

Siffrorna i texten har avrundats till heltal.

Nästa indikator