Mer information om indikatorn

Andel som utsatts för personrån, 16–24 år, 2010-2016. Procent.

Andel 16–24-åringar som utsatts för personrån

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: våren 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel som utsatts för personrån, 16–24 år, 2010-2016. Procent.

Analys

År 2016 var andelen unga 16–24 år som utsatts för personrån 2 procent. Det finns ingen statistiskt säkerhetsställd skillnad över tid.

Det finns inga statistiskt säkerhetsställda skillnader mellan killar och tjejer i åldersgruppen 16–24 år 2016.

Det finns inga statistiskt säkerhetsställda skillnader i andelen som utsatts för personrån 2016 mellan åldersgrupperna 16–24 år och 25-44 år.
I åldersgruppen 25–44 år utsattes fler män än kvinnor för personrån under 2016, 2 respektive knappt 1 procent.

Fotnot:

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som genomförs årligen av Brå. Frågan lyder: Rånade eller försökte någon råna dig genom att använda hot eller våld under förra året?

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator