Mer information om indikatorn

Andel som utsatts för sexualbrott, 16–24 år, 2010–2016. Procent.

Andel 16–24-åringar som utsatts för sexualbrott.

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: våren 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel som utsatts för sexualbrott, 16–24 år, 2010–2016. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16–24 år som utsatts för sexualbrott har ökat från 2 procent 2012 till 7 procent 2016 . Ökningen har varit kraftigast sedan 2014.

Det var en betydligt större andel tjejer än killar som utsatts för sexualbrott, 14 respektive 1 procent 2016. Andelen utsatta för sexualbrott ökade påtagligt bland tjejerna 2013, 2015 och 2016 jämfört med tidigare år.

Det var en större andel unga i åldern 16–24 år än 25–44 år som utsattes för sexualbrott 2016. Andelen var 7 respektive 3 procent.

I båda åldersgrupperna var andelen större bland tjejer respektive kvinnor än killar respektive män.

Fotnot:

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som genomförs årligen av Brå. Frågan lyder: Ofredade, tvingade eller angrep någon dig sexuellt under förra året?

Siffrorna är avrundade till heltal.

Nästa indikator