Mer information om indikatorn

Andel unga som avlidit till följd av dödligt våld, 13–24 år, 2011-2017. Antal per 100 000 individer.

Med dödligt våld avses här död till följd av “övergrepp av annan person” ICD10-kod: X85-Y09.

Källa: Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik

Uppgiftslämnare: Socialstyrelsen

Nästa rapport: Oct-18

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som avlidit till följd av dödligt våld, 13–24 år, 2011-2017. Antal per 100 000 individer.

Analys

Andelen unga 13–24 år som avlidit som följd av dödligt våld var 2,1 per 100 000 individer år 2017. Andelen har ökat något sedan 2011 .

Det är betydligt vanligare att killar utsätts för dödligt våld än att tjejer gör det. Andelen år 2017 var 3,6 per 100 000 killar och 0,5 per 100 000 tjejer. Bland killar har andelen ökat något sedan 2011. Bland tjejer har andelen varit mer stabil under samma tidsperiod.

År 2017 var andelen som avlidit till följd av dödligt våld större i åldersgruppen 20–24 år än i åldersgruppen 13–19 år, 3,2 respektive 1,2 per 100 000 individer.

I båda åldersgrupperna var det vanligare att killar avled till följd av dödligt våld än att tjejer gjorde det.

År 2017 var andelen som avlidit till följd av dödligt våld ungefär lika stor i åldersgruppen 13-24 år som bland unga i åldersgruppen 25-29 år, 2,1 respektive 2,6 per 100 000 individer.

I båda åldersgrupperna var det vanligare att killar avled till följd av dödligt våld än att tjejer gjorde det.

År 2017 var andelen som avlidit till följd av dödligt våld 1,0 per 100 000 individer i åldersgruppen 30–64 år, jämfört med 2,1 per 100 000 individer i åldersgruppen 13–24 år. I båda åldersgrupperna var det vanligare att killar respektive män avled till följd av dödligt våld än att tjejer respektive kvinnor gjorde det. Det är vanligare att män i åldersgruppen 13-24 än i åldersgruppen 30-64 år utsätts för dödligt våld.

Fotnot:

Dödligt våld är mycket ovanligt bland ungdomar. Därför går det inte att uttala sig om förändringar mellan enskilda år eller kortare tidsperioder. Det dödliga våldet har minskat något sedan början av 1990-talet, och därefter legat relativt konstant under åren.

Nästa indikator