Mer information om indikatorn

Andel unga som avlidit till följd av dödligt våld, 13–24 år, 2011-2016. Antal per 100 000 individer.

Med dödligt våld avses här död till följd av “övergrepp av annan person” ICD10-kod: X85-Y09.

Källa: Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik

Uppgiftslämnare: Socialstyrelsen

Nästa rapport: Oct-18

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som avlidit till följd av dödligt våld, 13–24 år, 2011-2016. Antal per 100 000 individer.

Analys

Det dödliga våldet har minskat något sedan början av 1990-talet, och därefter legat tämligen konstant under åren. Eftersom dödligt våld är mycket ovanligt går det inte att uttala sig om förändringar mellan enskilda år eller kortare tidsperioder. Andelen unga, 13-24 år, som har utsatts för dödligt våld har legat kring 1 individ per 100 000 mellan 2011 och 2016. Ungefär 19 unga individer utsattes för dödligt våld årligen 2011-2016.

Det är betydligt vanligare att killar drabbas av dödligt våld än att tjejer gör det. Andelen år 2016 var 2,9 per 100 000 killar och 0,3 per 100 000 tjejer i åldersgruppen 13-24 år.

År 2016 var andelen som avlidit till följd av dödligt våld 1,3 per 100 000 individer i gruppen 13-19 år och 2,0 per 100 000 individer i gruppen 20-24 år. I båda åldersgrupperna var det vanligare att killar avled till följd av dödligt våld än att tjejer gjorde det.

År 2016 var andelen som avlidit till följd av dödligt våld ungefär lika stor bland 13-24-åringar som bland 25-29-åringar, 1,7 respektive 1,1 per 100 000 individer. I båda åldersgrupperna var det vanligare att killar respektive män avled till följd av dödligt våld än att tjejer respektive kvinnor gjorde det.

År 2016 var andelen som avlidit till följd av dödligt våld 0,9 per 100 000 individer i gruppen 30-64 år, jämfört med 1,7 per 100 000 individer i gruppen 13-24 år. I båda åldersgrupperna var det vanligare att killar respektive män avled till följd av dödligt våld än att tjejer respektive kvinnor gjorde det. Dödligt våld var vanligare bland yngre män än bland äldre män.

Fotnot:

Dödsfall till följd av dödligt våld är mycket ovanligt bland ungdomar, varför förändringar och skillnader måste tolkas med stor försiktighet.

Nästa indikator