Mer information om indikatorn

Antalet inlämnade ansökningar om vräkning bland unga, 18–24 år, 2012-2016.

Antal unga som haft inkommen ansökan om avhysning.

Källa: Uppföljningsverktyget WinIT

Uppgiftslämnare: Kronofogdemyndigheten

Nästa rapport: Mars 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antalet inlämnade ansökningar om vräkning bland unga, 18–24 år, 2012-2016.

Analys

För gruppen unga 18-24 år har antalet inlämnade ansökningar om vräkning årligen minskat mellan 2012-2016, den sammanlagde minskningen för perioden är 50 procent. Antalet inlämnade ansökningar om vräkning bland unga år 2012 var 780 individer jämfört med 391 för år 2016.

År 2016 var antalet inlämnade ansökningar om vräkning i gruppen 18-24 år vanligare bland killar (260) än bland tjejer (131). I åldersgruppen har antalet inlämnade ansökningar om vräkning årligen minskat mellan 2012-2016. Tjejer svarade för den största minskningen, med 61 procent, medan minskningen bland killar var 42 procent.

Inom åldersgruppen 18-19 år är det väldigt få ansökningar om avhysning. Det rör sig om totalt på riket årligen mellan 2-10 personer. Det innebär att resterande ansökningar utgörs av unga mellan 20-24 år. År 2016 hotades 9 individer i åldern 18-19 år om vräkning och 382 individer i åldern 20-24 år. Bland 18-19-åringarna har fördelningen av de få ansökningarna varit ganska jämn mellan könen över åren, bland 20-24-åringarna är det fler killar än tjejer som får ansökningar om avhysningar.

År 2016 mottog 391 individer i åldern 18-24 år och 665 individer i åldern 25-29 år en ansökan om avhysning. Inlämnade ansökningar om avhysning har minskat med 27 procent i gruppen 25-29 år. I gruppen 18-24 år var det fler killar än tjejer som var föremål för avhysningsansökan, 260 respektive 131 individer. Även i gruppen 25-29 år var hot om vräkning vanligare bland unga män än unga kvinnor, 445 ansökningar avsåg unga män och 220 unga kvinnor.

År 2016 mottog 391 individer i åldern 18-24 år och 3 794 individer i åldern 30-64 år en ansökan om avhysning. I gruppen 18-24 år var det fler killar än tjejer som var föremål för avhysningsansökan, 260 respektive 131 individer. I gruppen 30-64 år var det också fler män än kvinnor som hotades av vräkning, 2 257 ansökningar avsåg män och 1 537 kvinnor.

Nästa indikator