Mer information om indikatorn

Antalet inlämnade ansökningar om vräkning bland unga, 18–24 år, 2012-2019.

Antal unga som haft inkommen ansökan om avhysning hos Kronofogdemyndigheten. Detta innebär att de blivit hotade av vräkning.

Källa: Uppföljningsverktyget WinIT

Uppgiftslämnare: Kronofogdemyndigheten

Nästa rapport: Mars 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antalet inlämnade ansökningar om vräkning bland unga, 18–24 år, 2012-2019.

Analys

Antalet hot om vräkning bland unga i åldern 18-24 år minskade mellan 2012 och 2019 från 780 till 355 ansökningar.

Under hela perioden 2012 till 2019 var antalet hot om vräkning betydligt större bland killar än bland tjejer. År 2019 var antalet 248 bland killar och 107 bland tjejer.

Under perioden minskade andelen hotade av vräkning mer bland tjejer än bland killar, 68 respektive 44 procent.

Under hela perioden 2012 till 2019 var antalet hot om vräkning betydligt större i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 18-19 år. I den yngre åldersgruppen förekommer endast ett fåtal ansökningar årligen.

År 2019 var antalet hot om vräkning inom åldersgruppen 20-24 år mer än dubbelt så stort bland killar än bland tjejer, 241 respektive 105 hot om vräkning.

Under hela perioden 2012 till 2019 var antalet hot om vräkning betydligt större i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 18-24 år. År 2019 var antalet 668 i den äldre åldersgruppen och 355 i den yngre åldersgruppen.

Inom båda åldersgrupperna var antalet hot om vräkning betydligt större bland killar än bland tjejer år 2019.

Under hela perioden 2012 till 2019 var antalet hot om vräkning betydligt större i åldersgruppen 30-64 år än i åldersgruppen 18-24 år, 3 561 respektive 355 hot om vräkning för år 2019.

Inom båda åldersgrupperna var antalet hot om vräkning större bland män än bland kvinnor.

Nästa indikator