Mer information om indikatorn

Antalet inlämnade ansökningar om vräkning bland unga, 18–24 år, 2012-2017.

Antal unga som haft inkommen ansökan om avhysning hos Kronofogdemyndigheten. Detta innebär att de blivit hotade av vräkning.

Källa: Uppföljningsverktyget WinIT

Uppgiftslämnare: Kronofogdemyndigheten

Nästa rapport: Mars 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antalet inlämnade ansökningar om vräkning bland unga, 18–24 år, 2012-2017.

Analys

Antalet hot om vräkning bland unga i åldern 18-24 år minskade mellan 2012-2017 från 780 till 364 stycken

Under hela perioden 2012-2017 var antalet hot om vräkning större bland killar än bland tjejer. År 2017 var antalet 238 bland killar och 126 bland tjejer.

Under perioden minskade andelen hotade av vräkning mer bland tjejer än bland killar, 62 respektive 47 procent.

Under hela perioden 2012-2017 var antalet hot om vräkning betydligt större i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 18-19 år.

År 2017 var antalet hot om vräkning inom åldersgruppen 20-24 år nästan dubbelt så stort bland killar än bland tjejer, 229 respektive 120 hot om vräkning.

Under hela perioden 2012-2017 var antalet hot om vräkning betydligt större i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 18-24 år.

Inom åldersgruppen 25-29 år var antalet hot om vräkning nästan dubbelt så stort bland killar än bland tjejer, 450 respektive 238 hot om vräkning.

Under hela perioden 2012-2017 var antalet hot om vräkning betydligt större i åldersgruppen 30-64 år än i åldersgruppen 18-24 år, 3662 respektive 364 hot om vräkning.

Inom båda åldersgrupperna var antalet hot om vräkning större bland män än bland kvinnor.

Nästa indikator