Mer information om indikatorn

Antalet inlämnade ansökningar om vräkning bland unga, 18–24 år, 2012-2018.

Antal unga som haft inkommen ansökan om avhysning hos Kronofogdemyndigheten. Detta innebär att de blivit hotade av vräkning.

Källa: Uppföljningsverktyget WinIT

Uppgiftslämnare: Kronofogdemyndigheten

Nästa rapport: Mars 2020

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antalet inlämnade ansökningar om vräkning bland unga, 18–24 år, 2012-2018.

Analys

Antalet hot om vräkning bland unga i åldern 18-24 år minskade mellan 2012 och 2018 från 780 till 376 ansökningar.

Under hela perioden 2012 till 2018 var antalet hot om vräkning betydligt större bland killar än bland tjejer. År 2018 var antalet 251 bland killar och 125 bland tjejer.

Under perioden minskade andelen hotade av vräkning mer bland tjejer än bland killar, 63 respektive 44 procent.

Under hela perioden 2012 till 2018 var antalet hot om vräkning betydligt större i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 18-19 år. I den yngre åldersgruppen förekommer endast ett fåtal ansökningar årligen.

År 2018 var antalet hot om vräkning inom åldersgruppen 20-24 år nästan dubbelt så stort bland killar än bland tjejer, 243 respektive 123 hot om vräkning.

Under hela perioden 2012 till 2018 var antalet hot om vräkning betydligt större i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 18-24 år. År 2018 var antalet 662 i den äldre åldersgruppen ovh 376 i den yngre åldersgruppen.

Inom båda åldersgrupperna var antalet hot om vräkning betydligt större bland killar än bland tjejer år 2018.

Under hela perioden 2012 till 2018 var antalet hot om vräkning betydligt större i åldersgruppen 30-64 år än i åldersgruppen 18-24 år, 3704 respektive 376 hot om vräkning.

Inom båda åldersgrupperna var antalet hot om vräkning större bland män än bland kvinnor.

Nästa indikator