Mer information om indikatorn

Antal genomförda vräkningar bland unga, 18–24 år, 2012-2016.

Antal unga, 18-24 år, som varit föremål för verkställd vräkning.

Källa: Uppföljningsverktyget WinIT

Uppgiftslämnare: Kronofogdemyndigheten

Nästa rapport: Mars 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antal genomförda vräkningar bland unga, 18–24 år, 2012-2016.

Analys

För gruppen unga 18-24 år har antalet individer som blivit vräkta årligen minskat mellan 2012-2016. Antalet vräkta unga år 2012 var 243 individer jämfört med 133 år 2016.

För gruppen unga 18-24 år har antalet personer som blivit vräkta årligen minskat mellan 2012-2016. Detta gäller för båda könen. Dock var det en tillfällig ökning för killarna under 2013. Antalet vräkta tjejer 2016 var 39 och antalet vräkta killar 94.

Inom åldersgruppen 18-19 år är verkställda avhysningar extremt ovanligt. Det rör sig om en total på riket årligen mellan 2-5 personer. Det innebär att resterande utgörs av unga mellan 20-24 år. År 2016 vräktes 2 individer i åldern 18-19 år och 131 i åldern 20-24 år. I gruppen 20-24 år är det vanligare att killar blir vräkta än att tjejer blir det.

År 2016 vräktes 133 individer i åldern 18-24 år och 220 individer i åldern 25-29 år. I båda åldersgrupperna är det vanligare att killar blir vräkta än att tjejer blir det. År 2016 vräktes 94 killar och 39 tjejer i gruppen 18-24 år. Motsvarande antal i gruppen 25-29 år var 161 och 59. För gruppen unga mellan 18-24 år har verkställda avhysningar minskat med 45 procent för perioden 2012-2016. I denna grupp svarar tjejerna för den största minskningen med 59 procent. Minskningen bland killar är 36 procent. För gruppen 25-29 år har också verkställda avhysningar minskat för perioden, minskningen är på 21 procent för perioden 2012-2016. Den procentuella minskningen för de unga kvinnorna är 31 procent och minskningen för de unga männen är 17 procent.

År 2016 vräktes 133 individer i åldern 18-24 år och 1 307 individer i åldern 30-64 år. I båda åldersgrupperna är det vanligare att män blir vräkta än att kvinnor blir det. År 2016 vräktes 94 killar och 39 tjejer i gruppen 18-24 år. Motsvarande antal i gruppen 30-64 år var 843 och 464. Liksom för 18-24-åringarna har antalet verkställda avhysningar minskat i gruppen 30-64 år. Minskningen ligger på 20 procent. Här är det männen som svarar för den största procentuella minskningen med 26 procent medan kvinnornas minskning är 8 procent.

Nästa indikator