Mer information om indikatorn

Antal genomförda vräkningar bland unga, 18–24 år, 2012-2017.

Antal unga, 18-24 år, som varit föremål för verkställd vräkning.

Källa: Uppföljningsverktyget WinIT

Uppgiftslämnare: Kronofogdemyndigheten

Nästa rapport: Mars 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antal genomförda vräkningar bland unga, 18–24 år, 2012-2017.

Analys

Antalet unga i åldern 18-24 som blev vräkta minskade mellan 2012-2017 från 243 till 123 stycken.

Under hela perioden 2012-2017 var det i åldersgruppen 18-24 år ett större antal killar än tjejer som blev vräkta. År 2017 var antalet vräkningar bland killar 80 och bland tjejer 43.

Under perioden minskade andelen vräkta mer bland tjejer än bland killar, 55 respektive 46 procent.

Under hela perioden 2012-2017 var antalet vräkta betydligt större i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 18-19 år. År 2017 var antalet vräkningar i åldersgruppen 20-24 år 120 och i åldersgruppen 18-19 år var det 3.

I åldersgruppen 20-24 år var det ett större antal vräkta bland killar än bland tjejer, 78 respektive 42 vräkta.

Under perioden 2012-2017 var antalet vräkta större i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 18-24 år. År 2017 var antalet vräkningar i åldersgruppen 18-24 år 123 och i åldersgruppen 25-29 år var det 219.

Inom båda åldersgrupperna var det ett större antal vräkta bland män än bland kvinnor.

Under perioden 2012-2017 var antalet vräkta betydligt större i åldersgruppen 30-64 år än i åldersgruppen 18-24 år, 1305 respektive 123 stycken.

Inom båda åldersgrupperna var antalet vräkta män ungefär dubbelt så stort som antalet vräkta kvinnor år 2017.

Nästa indikator