Mer information om indikatorn

Antal genomförda vräkningar bland unga, 18–24 år, 2012-2018.

Antal unga, 18-24 år, som varit föremål för verkställd vräkning.

Källa: Uppföljningsverktyget WinIT

Uppgiftslämnare: Kronofogdemyndigheten

Nästa rapport: Mars 2020

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antal genomförda vräkningar bland unga, 18–24 år, 2012-2018.

Analys

Antalet unga i åldern 18-24 som blev vräkta minskade mellan 2012 och 2018 från 243 till 123 stycken.

Under hela perioden 2012 till 2018 var det i åldersgruppen 18-24 år ett större antal killar än tjejer som blev vräkta. År 2018 var antalet vräkningar bland killar 90 och bland tjejer 33.

Under perioden 2012 till 2018 minskade andelen vräkta mer bland tjejer än bland killar, 66 respektive 39 procent.

Under hela perioden 2012 till 2018 var antalet vräkta betydligt större i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 18-19 år. År 2018 var antalet vräkningar i åldersgruppen 20-24 år 120 och i åldersgruppen 18-19 år var det endast 3.

I åldersgruppen 20-24 år var det ett större antal vräkta bland killar än bland tjejer, 87 respektive 33 vräkningar.

Under perioden 2012 till 2018 var antalet vräkta större i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 18-24 år. År 2018 var antalet vräkningar i åldersgruppen 18-24 år 123 och i åldersgruppen 25-29 år var det 234.

Inom båda åldersgrupperna var det ett större antal vräkta bland män än bland kvinnor.

Under perioden 2012 till 2018 var antalet vräkta betydligt större i åldersgruppen 30-64 år än i åldersgruppen 18-24 år, 1 331 respektive 123 stycken.

Inom båda åldersgrupperna var antalet vräkta män större än antalet vräkta kvinnor år 2018.

Nästa indikator