Mer information om indikatorn

Antal genomförda vräkningar bland unga, 18–24 år, 2012-2019.

Antal unga, 18-24 år, som varit föremål för verkställd vräkning.

Källa: Uppföljningsverktyget WinIT

Uppgiftslämnare: Kronofogdemyndigheten

Nästa rapport: Mars 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Antal genomförda vräkningar bland unga, 18–24 år, 2012-2019.

Analys

Antalet unga i åldern 18-24 som blev vräkta minskade mellan 2012 och 2019 från 243 till 143 stycken.

Under hela perioden 2012 till 2019 var det i åldersgruppen 18-24 år ett större antal killar än tjejer som blev vräkta. År 2019 var antalet vräkningar bland killar 106 och bland tjejer 37.

Under perioden 2012 till 2019 minskade andelen vräkta mer bland tjejer än bland killar, 61 respektive 28 procent.

Under hela perioden 2012 till 2019 var antalet vräkta betydligt större i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 18-19 år. År 2019 var antalet vräkningar i åldersgruppen 20-24 år 140 och i åldersgruppen 18-19 år var det endast 3.

I åldersgruppen 20-24 år var det ett större antal vräkta bland killar än bland tjejer, 104 respektive 36 vräkningar.

Under perioden 2012 till 2019 var antalet vräkta större i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 18-24 år. År 2019 var antalet vräkningar i i åldersgruppen 25-29 år 254 stycken och i åldersgruppen 18-24 år var det 140.

Inom båda åldersgrupperna var det ett större antal vräkta bland män än bland kvinnor.

Under perioden 2012 till 2019 var antalet vräkta betydligt större i åldersgruppen 30-64 år än i åldersgruppen 18-24 år, 1 583 respektive 140 stycken för år 2019.

Inom båda åldersgrupperna var antalet vräkta män större än antalet vräkta kvinnor år 2018.

Nästa indikator