Mer information om indikatorn

Andel unga som avlidit till följd av självmord, 13–24 år, 2011–2017. Antal per 100 000 individer.

Självmord ”Dödsfall pga avsiktlig självdestruktiv handling” (Säkra självmord) och ”Dödsfall pga skadehändelse med oklar avsikt” (Osäkra självmord). (ICD10 E-kod: X60-X84, Y10-Y34).

Källa: Socialstyrelsen, dödsorsaksstatistik

Uppgiftslämnare: Socialstyrelsen

Nästa rapport: Oct-19

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som avlidit till följd av självmord, 13–24 år, 2011–2017. Antal per 100 000 individer.

Analys

Dödsfall till följd av självmord bland unga i åldern 13–24 år minskade något de senaste åren. Andelen var 9,4 per 100 000 individer 2017.

Andelen självmord är större bland killar än bland tjejer. Andelen självmord per 100 000 individer var 12,2 bland killar och 6,3 bland tjejer år 2017.

Självmord är betydligt vanligare bland äldre ungdomar än bland yngre. År 2017 var andelen självmord per 100 000 individer 13,5 i åldersgruppen 20–24 år och 5,9 i åldersgruppen 13–19 år.

Inom båda åldersgrupperna var det vanligare med självmord bland killar än bland tjejer. Bland killar i åldersgruppen 20–24 år är andelen betydligt större än bland tjejer i samma åldersgrupp och bland killar och tjejer i den yngre åldersgruppen.

Självmord är vanligare bland äldre åldersgrupper än bland yngre. År 2017 var andelen självmord per 100 000 individer 14,3 i åldersgruppen 25–29 år och 9,4 i åldersgruppen 13–24 år.

Inom båda åldersgrupperna var det vanligare med självmord bland killar respektive män än bland tjejer respektive kvinnor. I åldersgruppen 25–29 år var andelen 19,1 respektive 9,1 per 100 000 individer 2017.

Självmord är vanligare bland äldre åldersgrupper än bland yngre. År 2017 var andelen självmord per 100 000 individer 13,9 för åldersgruppen 30–64 år och 9,4 för åldersgruppen 13–24 år.

Inom båda åldersgrupperna var självmord vanligare bland killar respektive män än bland tjejer respektive kvinnor. I åldersgruppen 30–64 år var andelen 19 respektive 8,6 per 100 000 individer 2017.

Nästa indikator