Mer information om indikatorn

Andel unga som avlidit till följd av självmord, 13–24 år, 2011–2018. Antal per 100 000 individer.

Självmord ”Dödsfall pga avsiktlig självdestruktiv handling” (Säkra självmord). (ICD10 E-kod: X60-X84).

Källa: Socialstyrelsen, dödsorsaksstatistik

Uppgiftslämnare: Socialstyrelsen

Nästa rapport: Oct-20

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som avlidit till följd av självmord, 13–24 år, 2011–2018. Antal per 100 000 individer.

Analys

Dödsfall till följd av självmord bland unga i åldern 13–24 år ökade något de senaste åren. Andelen är 10,4 per 100 000 individer 2018.

Andelen självmord är större bland killar än bland tjejer. Andelen självmord per 100 000 individer var 12,7 bland killar och 7,8 bland tjejer år 2018.

Självmord är betydligt vanligare bland äldre ungdomar än bland yngre. År 2018 var andelen självmord per 100 000 individer 15,5 i åldersgruppen 20–24 år och 6,4 i åldersgruppen 13–19 år.

Bland killar i åldersgruppen 20–24 år är andelen betydligt större än bland tjejer i samma åldersgrupp. I åldersgruppen 13–19 år finns ingen skillnad.

Självmord är vanligare bland äldre åldersgrupper än bland yngre. År 2018 var andelen självmord per 100 000 individer 14,8 i åldersgruppen 25–29 år och 10,4 i åldersgruppen 13–24 år.

Inom båda åldersgrupperna var det vanligare med självmord bland killar respektive män än bland tjejer respektive kvinnor. I åldersgruppen 25–29 år var andelen 19,0 respektive 10,3 per 100 000 individer 2018.

Självmord är vanligare bland äldre åldersgrupper än bland yngre. År 2018 var andelen självmord per 100 000 individer 15,6 för åldersgruppen 30–64 år och 10,4 för åldersgruppen 13–24 år.

Inom båda åldersgrupperna var självmord vanligare bland killar respektive män än bland tjejer respektive kvinnor. I åldersgruppen 30–64 år var andelen 21,7 respektive 9,2 per 100 000 individer 2018.

Fotnot:

Det finns olika diskussioner om hur man redovisar statistik om suicid på rätt sätt. Här redovisas statistiken för suicid med fastställd avsikt. Det innebär en viss felklassificering, men det finns ändå skäl att redovisa statistiken. Läs mer på Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention.
https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik

Nästa indikator