Mer information om indikatorn

Andel unga som avlidit till följd av självmord, 13–24 år, 2011–2018. Antal per 100 000 individer.

Självmord ”Dödsfall pga avsiktlig självdestruktiv handling” (Säkra självmord) och ”Dödsfall pga skadehändelse med oklar avsikt” (Osäkra självmord). (ICD10 E-kod: X60-X84, Y10-Y34).

Källa: Socialstyrelsen, dödsorsaksstatistik

Uppgiftslämnare: Socialstyrelsen

Nästa rapport: Oct-20

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som avlidit till följd av självmord, 13–24 år, 2011–2018. Antal per 100 000 individer.

Analys

Dödsfall till följd av självmord, inklusive dödsfall med oklar avsikt, bland unga i åldern 13–24 år ökade något sedan 2016. Andelen var 12,2 per 100 000 individer 2018.

Andelen självmord är större bland killar än bland tjejer. Andelen självmord per 100 000 individer var 14,8 bland killar och 9,3 bland tjejer år 2018.

Självmord är betydligt vanligare bland äldre ungdomar än bland yngre. År 2018 var andelen självmord per 100 000 individer 18,6 i åldersgruppen 20–24 år och 7,2 i åldersgruppen 13–19 år.

Inom åldersgruppen 20–24 år är andelen betydligt större bland killar än bland tjejer, 24,7 respektive 12 per 100 000 individer 2018.

I åldersgruppen 13–19 år har det tidigare varit en större andel bland killar än bland tjejer, men 2018 finns det knappt någon skillnad.

Självmord är vanligare bland äldre åldersgrupper än bland yngre. År 2018 var andelen självmord per 100 000 individer 18,6 i åldersgruppen 25–29 år och 12,2 i åldersgruppen 13–24 år.

Inom båda åldersgrupperna är det vanligare med självmord bland killar respektive män än bland tjejer respektive kvinnor. I åldersgruppen 25–29 år är skillnaden större och andelen är 24 respektive 12,8 per 100 000 individer 2018.

Självmord är vanligare bland äldre åldersgrupper än bland yngre. År 2018 var andelen självmord per 100 000 individer 19,7 för åldersgruppen 30–64 år och 12,2 för åldersgruppen 13–24 år.

Inom båda åldersgrupperna var självmord vanligare bland killar respektive män än bland tjejer respektive kvinnor. I åldersgruppen 30–64 år var andelen 26,9 respektive 12,2 per 100 000 individer 2018.

Fotnot:

Det finns olika diskussioner om hur man redovisar statistik om suicid på rätt sätt. Här redovisas statistiken för suicid + dödsfall med oklar avsikt tillsammans. Det innebär en viss felklassificering, men det finns ändå skäl att redovisa statistiken tillsammans. Läs mer på Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention.
https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik

Nästa indikator