Mer information om indikatorn

Andel unga som avlidit till följd av självmord, 13–24 år, 2011-2016. Antal per 100 000 individer.

Självmord inkluderar oklara fall (ICD10 E-kod: X60-X84, Y10-Y34).

Källa: Socialstyrelsen, dödsorsaksstatistik

Uppgiftslämnare: Socialstyrelsen

Nästa rapport: Oct-18

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som avlidit till följd av självmord, 13–24 år, 2011-2016. Antal per 100 000 individer.

Analys

Dödsfall till följd av självmord bland unga i åldern 13-24 år har minskat något de senaste åren. Antalet var 9,6 per 100 000 individer vid den senaste mätningen 2016.

Självmord är vanligare bland killar än bland tjejer. Antalet sjävmord per 100 000 individer var 12,4 bland killar och 6,6 bland tjejer år 2016.

Självmord är vanligare bland äldre ungdomar än bland yngre. År 2016 var antalet självmord per 100 000 individer 5,1 för gruppen 13-19 år och 9,6 för gruppen 20-24 år. Inom båda åldersgrupperna var det vanligare med självmord bland killar än bland tjejer.

Självmord är vanligare bland äldre åldersgrupper än bland yngre. År 2016 var antalet självmord per 100 000 individer 9,6 för gruppen 13-24 år och 15,9 för gruppen 25-29 år. Inom båda åldersgrupperna var det vanligare med självmord bland killar respektive män än bland tjejer respektive kvinnor.

Självmord är vanligare bland äldre åldersgrupper än bland yngre. År 2016 var antalet självmord per 100 000 individer 9,6 för gruppen 13-24 år och 19,4 för gruppen 30-64 år. Inom båda åldersgrupperna var självmord vanligare bland killar respektive män än bland tjejer respektive kvinnor.

Nästa indikator