Mer information om indikatorn

Rapporterade klamydiafall bland unga, 16-24 år, 2010-2016. Promille.

Behandlande läkare är skyldiga att rapportera in alla fall av klamydia, eftersom det är en smittspårningspliktig sjukdom.

Källa: Antal rapporterade fall hämtad från SmiNet-registret. Population hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB) med intern referenskod BE0000A9.

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: Mar-18

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Rapporterade klamydiafall bland unga, 16-24 år, 2010-2016. Promille.

Analys

År 2016 var andelen med rapporterade klamydiafall 20 promille (2,0 procent) bland unga 16-24 år. Det är en något lägre nivå än 2015.

Andelen med rapporterade klamydiafall var betydligt större bland tjejer än bland killar i åldersgruppen 16-24 år. År 2016 var andelen 26 promille (2,6 procent) bland tjejer och 15 promille (1,5 procent) bland killar.

År 2016 var andelen rapporterade klamydiafall större i åldersgruppen 20-24 år, 22 promille (2,2 procent) än i åldersgruppen 16-19 år, 17 promille (1,7 procent). I åldersgruppen 16-19 år var andelen betydligt större bland tjejer än bland killar (26 respektive 9 promille). Även i åldersgruppen 20-24 år var andelen större bland tjejer än bland killar (27 respektive 18 promille).

År 2016 var andelen rapporterade klamydiafall mindre i åldersgruppen 25-29 år, 10 promille (1,0 procent), än i åldersgruppen 16-24 år, 20 promille (2,0 procent). I åldersgruppen 16-24 år var andelen betydligt större bland tjejer än bland killar (26 respektive 15 promille). I åldersgruppen 25-29 år var andelen med klamydia lika stor bland kvinnor och män, 10 promille.

Nästa indikator