Mer information om indikatorn

Andel unga som anger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest, 16-24 år, 2008-2017. Procent.

Har svarat ja på frågan “Har du besvär av ängslan, oro eller ångest?”.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån (SCB)

Nästa rapport: Maj 2020

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som anger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest, 16-24 år, 2008-2017. Procent.

Analys

Andelen unga 16-24 år med psykiska symtom i form av ängslan, oro eller ångest ökade från 21 procent 2009 till 35 procent 2017.

Andelen med psykiska symtom var betydligt större bland tjejer än bland killar år 2017, 45 respektive 26 procent. För både tjejer och killar ökade andelen mellan 2009 och 2017.

År 2017 fanns det ingen statistiskt säkerhetsställd skillnad mellan unga 16-24 år med svensk bakgrund och unga med utländsk bakgrund.

Bland unga med svensk bakgrund var 2017 andelen med besvär av ängslan, oro eller ångest större bland tjejer än bland killar, 48 respektive 25 procent. Bland unga med utländsk bakgrund var skillnaden mellan tjejer och killar inte statistiskt säkerställd.

År 2017 var andelen med psykiska symtom i form av ängslan, oro eller ångest större i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 16-19 år, 39 respektive 30 procent.

Inom båda åldersgrupperna var andelen med psykiska symptom större bland tjejer än bland killar, 40 respektive 21 procent för åldersgruppen 16-19 år och 49 respektive 30 procent i åldersgruppen 20-24 år.

År 2017 fanns det ingen statistiskt säkerhetsställd skillnad mellan unga 16-24 år och 25-29 år.

Inom båda åldersgrupperna var det år 2017 en större andel bland tjejer än bland killar som uppgav att de hade besvär av ängslan, oro eller ångest.

Fotnot:

Varje redovisat år består av en sammanslagning av data från två undersökningar. Till exempel är 2013 en sammanslagning av 2012 och 2013 års undersökningar.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator