Mer information om indikatorn

Andel unga med riskkonsumtion av alkohol, 16–24 år, 2010-2016. Procent.

Andel unga med riskbruk av alkohol enligt AUDIT-C; en kortversion av AUDIT-10 som innehåller tre frågor:
(1) hur ofta man dricker,
(2) hur många glas en typisk dryckesdag och
(3) hur ofta minst 6 glas.
Varje fråga ger mellan 0 till 4 poäng och gränsen för riskabla alkoholvanor ska för indikatorn sättas till 5 poäng för kvinnor och 6 poäng för män.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten ’Hälsa på lika villkor’ - Nationella urvalet + Landstingens tilläggsurval

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: Mars 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga med riskkonsumtion av alkohol, 16–24 år, 2010-2016. Procent.

Analys

Andelen unga, 16–24 år, med riskkonsumtion av alkohol varierade mellan 31 och 34 procent 2010-2012. Därefter minskade andelen gradvis till 24 procent år 2016.

År 2016 var andelen med riskkonsumtion ungefär lika stor bland tjejer och killar i åldersgruppen 16-24 år. Skillnaden mellan tjejer och killar var liten under hela perioden 2010-2016 och ingen tydlig trend kan urskiljas.

Andelen unga, 16–24 år, med riskkonsumtion av alkohol var betydligt större bland inrikes- än bland utrikesfödda år 2016 (27 respektive 6 procent). År 2016 var underlaget för litet för att redovisa kön inom grupperna inrikes- och utrikesfödda. När beräkningen gjordes 2015 fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan tjejer och killar, varken bland utrikes- eller inrikesfödda.

År 2016 var andelen unga med riskkonsumtion av alkohol betydligt större i åldersgruppen 20-24 år jämfört med åldersgruppen 16-19 år (31 respektive 15 procent). Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan killar och tjejer, varken i åldersgruppen 16-19 år eller 20-24 år.

År 2016 fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan åldersgrupperna 16–24 år och 25-29 år i andel med riskkonsumtion av alkohol. I åldersgruppen 16-24 år var andelen med riskkonsumtion ungefär lika stor för tjejer och killar. I åldersgruppen 25-29 år var dock andelen större bland män än bland kvinnor, 32 respektive 22 procent.

Nästa indikator