Mer information om indikatorn

Andel unga som snusar dagligen, 16–24 år, 2010-2018. Procent.

Andel unga som snusar dagligen.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten ’Hälsa på lika villkor’ - Nationella urvalet + Landstingens tilläggsurval

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: Dec-20

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som snusar dagligen, 16–24 år, 2010-2018. Procent.

Analys

Andelen unga, 16–24 år som snusar dagligen minskade från 11 till 7 procent under perioden 2010 till 2018.

Under perioden 2010 till 2018 var andelen killar som snusar dagligen betydligt större än andelen tjejer i åldersgruppen 16-24 år. År 2018 var det 11 procent av killarna och 3 procent av tjejerna som snusade dagligen.

Andelen tjejer som snusar dagligen varierade relativt lite under perioden. Andelen killar som snusar dagligen minskade mellan 2010 och 2018, från 17 till 11 procent.

År 2018 snusade en större andel inrikes födda dagligen än utrikes födda i åldersgruppen 16-24 år, 8 respektive 4 procent. År 2018 var andelen som snusar betydligt större bland killar än bland tjejer, både bland inrikes födda (13 respektive 3 procent) och utrikes födda (6 respektive 1 procent).

År 2018 var andelen som snusar dagligen större i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 16-19 år, 9 respektive 5 procent. Andelen var betydligt större bland killar än bland tjejer i båda åldersgrupperna. I åldersgruppen 16-19 år var andelen killar 9 procent och andelen tjejer 1 procent. I åldersgruppen 20-24 år var andelen killar 14 procent och andelen tjejer 4 procent.

År 2018 var andelen unga som snusar dagligen betydligt större i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 16-24 år, 14 respektive 7 procent. Andelen killar var betydligt större än andelen tjejer i båda åldersgrupperna. I åldersgruppen 16-24 år var andelen killar 11 procent och andelen tjejer 3 procent. I åldersgruppen 25-29 år var andelen män 21 procent och andelen kvinnor 6 procent.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator