Mer information om indikatorn

Andel unga som snusar dagligen, 16–24 år, 2010-2016. Procent.

Andel unga som snusar dagligen.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten ’Hälsa på lika villkor’ - Nationella urvalet + Landstingens tilläggsurval

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: Mar-18

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som snusar dagligen, 16–24 år, 2010-2016. Procent.

Analys

Andelen unga, 16–24 år, som snusar dagligen minskade från 11 till 9 procent under perioden 2010-2015. Mellan åren 2015 och 2016 minskade andelen med ytterligare 3 procentenheter, till 6 procent år 2016.

Under hela perioden 2010-2016 var andelen killar som snusar dagligen betydligt större än andelen tjejer i åldersgruppen 16-24 år. År 2016 var det 10 procent av killarna och 3 procent av tjejerna som snusade dagligen. Andelen tjejer varierade under perioden mellan drygt 2 och knappt 4 procent. Andelen killar som snusar dagligen minskade betydligt under perioden, från 17 till 10 procent. Minskningen per år var större mellan 2015 och 2016 än tidigare år.

År 2016 fanns en tendens i åldersgruppen 16-24 år att en större andel inrikesfödda än utrikesfödda snusar dagligen. År 2016 var underlaget för litet för att redovisa kön inom grupperna inrikes- och utrikesfödda. När beräkningen gjordes 2015 var andelen som snusar betydligt större bland killar än bland tjejer, både bland inrikesfödda (15 respektive 4 procent) och utrikesfödda (6 respektive 0,4 procent).

År 2016 var andelen som snusar dagligen större i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 16-19 år (8 respektive 4 procent). Andelen var betydligt större bland killar än bland tjejer i båda åldersgrupperna. I åldersgruppen 16-19 år var andelen killar 7 procent och andelen tjejer 0,2 procent. I åldersgruppen 20-24 år var andelen killar 12 procent och andelen tjejer 5 procent.

År 2016 var andelen unga som snusar dagligen större i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 16-24 år (16 respektive 6 procent). Andelen killar var betydligt större än andelen tjejer i båda åldersgrupperna. I åldersgruppen 16-24 år var andelen killar 10 procent och andelen tjejer 3 procent. I åldersgruppen 25-29 år var andelen män 22 procent och andelen kvinnor 10 procent.

Nästa indikator