Mer information om indikatorn

Andel unga som på fritiden sitter still minst tio timmar per dag (exkl. sömn), 16-24 år, 2016. Procent.

Andel som sitter still minst tio timmar per dygn (exklusive sömn).

Källa: Nationella folkhälsoenkäten ’Hälsa på lika villkor’ - Nationella urvalet + Landstingens tilläggsurval

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: Mar-18

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som på fritiden sitter still minst tio timmar per dag (exkl. sömn), 16-24 år, 2016. Procent.

Analys

År 2016 var andelen med stillasittande fritid 30 procent i åldersgruppen 16-24 år.

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan tjejer och killar i åldersgruppen 16-24 år.

År 2016 fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i andel med stillasittande fritid mellan inrikes- och utrikesfödda i åldersgruppen 16-24 år.

År 2016 var andelen med stillasittande fritid större i åldersgruppen 16-19 år än i åldersgruppen 20-24 år (37 respektive 25 procent). I åldersgruppen 20-24 år var det en större andel killar än tjejer med stillasittande fritid (31 respektive 20 procent). I åldersgruppen 16-19 år var det ungefär lika vanligt med stillasittande fritid bland tjejer och killar.

År 2016 var andelen med stillasittande fritid ungefär lika stor i åldersgrupperna 16-24 år och 25-29 år. I åldersgruppen 25-29 år var det en större andel män än kvinnor med stillasittande fritid (37 respektive 28 procent). I åldersgruppen 16-24 år fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan tjejer och killar.

Fotnot:

Enkätfrågan ändrades från och med 2016. Indikatorn redovisas inte uppdelat efter kön för inrikes/utrikes födda, på grund av för litet antal individer i gruppen.

Nästa indikator