Mer information om indikatorn

Andel unga som sitter still minst tio timmar per dygn (exkl. sömn), 16-24 år, 2016-2018. Procent.

Andel som sitter still minst tio timmar per dygn (exklusive sömn).

Källa: Nationella folkhälsoenkäten ’Hälsa på lika villkor’ - Nationella urvalet + Landstingens tilläggsurval

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: Dec-20

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som sitter still minst tio timmar per dygn (exkl. sömn), 16-24 år, 2016-2018. Procent.

Analys

År 2018 var andelen stillasittande mer än 10 timmar per dygn 34 procent i åldersgruppen 16–24 år.

År 2018 fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan tjejer och killar i andelen stillasittande mer än 10 timmar per dygn.

År 2018 fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan inrikes- och utrikesfödda i andelen stillasittande 10 timmar eller mer per dygn i åldersgruppen 16-24 år.

Inrikes födda killar var stillasittande i större utsträckning än tjejer, 35 respektive 31 procent. Bland utrikes födda var förhållandet tvärtom, andelen stillasittande var större bland tjejer än bland killar, 44 respektive 31 procent.

År 2018 var andelen stillasittande 10 timmar eller mer per dygn större i åldersgruppen 16-19 år än i åldersgruppen 20-24 år, 37 respektive 31 procent.

I åldersgruppen 20-24 år var det en större andel killar än tjejer som är stillasittande 34 respektive 29 procent. I åldersgruppen 16-19 år fanns det inga statistiskt säkerställda skillnader mellan killar och tjejer.

År 2018 var andelen stillasittande mer än 10 timmar per dygn större i åldersgruppen 16-24 år jämfört med 25-29 år, 34 respektive 31 procent. I åldersgruppen 25-29 år var det en större andel män än kvinnor med stillasittande fritid, 34 respektive 27 procent. I åldersgruppen 16-24 år fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan tjejer och killar.

Fotnot:

Enkätfrågan ändrades från och med år 2016. Indikatorn redovisas inte uppdelat efter kön för inrikes/utrikes födda år 2016, på grund av för litet antal individer i gruppen.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator