Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året burit märken eller symboler som uttrycker en åsikt, 16–25 år, 2004-2018. Procent.

Andel unga som under det senaste året burit märken eller symboler som uttrycker en åsikt.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året burit märken eller symboler som uttrycker en åsikt, 16–25 år, 2004-2018. Procent.

Analys

Andelen unga 16–25 år som det senaste året burit märken eller symboler som uttrycker en åsikt var knappt 14 procent 2018. Det är en minskning jämfört med 2004 då andelen var 25 procent.

Andelen är större bland tjejer än bland killar, 16 procent jämfört med 11 procent 2018.

Andelen har minskat i båda grupperna jämfört med 2004, då 27 procent av tjejerna och 22 procent av killarna angav att de burit märken eller symboler.

Andelen som burit märken eller symboler var 14 procent bland inrikes födda 2018. Bland utrikes födda var det för få individer för att analysera skillnader år 2018.

Bland unga inrikes födda var det en större andel tjejer än killar som bar symboler 2018, 16 procent jämfört med 11 procent. Bland unga utrikes födda vad antalet för litet för att analysera skillnader mellan könen 2018.

År 2018 fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan unga 16–25 år med svensk eller med utländsk bakgrund avseende andelen som det senaste året burit märken eller symboler som uttrycker en åsikt.

Bland unga med svensk bakgrund var det en större andel tjejer än killar som bar symboler 2018, 16 respektive 11 procent. Bland unga med utländsk bakgrund var det för få individer för att analysera skillnader mellan tjejer och killar år 2018.

År 2018 var andelen som burit märken eller symboler 14 procent både bland unga i åldersgruppen 16–19 år och i åldersgruppen 20–25 år.

Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan könen i de två åldersgrupperna.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator