Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året burit märken eller symboler som uttrycker en åsikt, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Andel unga som under det senaste året burit märken eller symboler som uttrycker en åsikt.

Källa: MUCF:s Ungdomsenkät 2015, NUPP

Uppgiftslämnare: Mucf

Nästa rapport: Förmodligen under 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året burit märken eller symboler som uttrycker en åsikt, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste året burit märken eller symboler som uttrycker en åsikt är 13 procent 2015. Det är en rejäl minskning jämfört med 2004 då andelen var 25 procent.

Bland tjejer är andelen 15 procent 2015, och bland killar 11 procent. Skillnaden är inte signifikant. Andelen har minskat i båda grupperna jämfört med 2004, då 27 procent av tjejerna och 22 procent av killarna angav att de burit märken.

Andelen som burit märken eller symboler är 13 procent bland inrikes födda och 10 procent bland utrikes födda unga 2015. Skillnaden är inte signifikant. Skillnaden mellan könen bland de inrikes respektive utrikes födda är inte signifikant.

Andelen som burit märken eller symboler är 13 procent bland både unga med svensk och med utländsk bakgrund 2015. Skillnaden mellan könen bland de med svensk respektive utländsk bakgrund är inte signifikant.

Andelen som burit märken eller symboler är 11 procent bland 16-19-åringarna och 14 procent bland 20-25-åringarna 2015. Skillnaden är inte signifikant. Det finns inga signifikanta skillnader mellan könen i de två åldersgrupperna.

Nästa indikator