Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året chattat, debatterat eller kommenterat politik på internet, 16–25 år, 2004-2018. Procent.

Andel unga som under det senaste året chattat, debatterat eller kommenterat politik på internet.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året chattat, debatterat eller kommenterat politik på internet, 16–25 år, 2004-2018. Procent.

Analys

Andelen unga 16–25 år som det senaste året chattat, debatterat eller kommenterat politik på internet var 21 procent 2018.

Det är en ökning jämfört med 2004 då andelen var 10 procent.

Fram till år 2015 har andelen som har debatterat eller kommenterat politik på internet varit större bland killar än bland tjejer, men år 2018 finns inte den skillnaden mellan könen längre kvar. Andelen har ökat i båda grupperna jämfört med 2004, då 7 procent av tjejerna och 13 procent av killarna angav att de varit politiskt aktiva på internet.

Det finns ingen skillnad mellan unga som är inrikes eller utrikes födda avseende andelen som har debatterat eller kommenterat politik på internet år 2018.

Det finns inte heller några skillnader mellan könen bland inrikes födda samma år, bland unga utrikes födda var det för få individer för att analysera skillnader mellan tjejer och killar.

År 2018 finns inga skillnader mellan unga med svensk eller utländsk bakgrund vad gäller andelen som har debatterat eller kommenterat politik på internet.

Varken bland unga med svensk eller utländsk bakgrund finns det skillnader mellan könen samma år.

Det finns ingen skillnad mellan unga i åldersgrupperna 16–19 år och 20–25 år som debatterat politik på internet år 2018.

Det finns inte heller några statistiskt säkerställda skillnader mellan tjejer och killar i de olika åldersgrupperna 2018. Tidigare år har andelen varit större bland killar än bland tjejer i båda åldersgrupperna, med den skillanden finns inte längre kvar.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator