Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året chattat, debatterat eller kommenterat politik på internet, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Andel unga som under det senaste året chattat, debatterat eller kommenterat politik på internet.

Källa: MUCF:s Ungdomsenkät 2015, NUPP

Uppgiftslämnare: Mucf

Nästa rapport: September 2015

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året chattat, debatterat eller kommenterat politik på internet, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste året chattat, debatterat eller kommenterat politik på internet är 21 procent 2015. Det är en ökning jämfört med 2004 då andelen var 10 procent.

En större andel bland killar än bland tjejer har debatterat eller kommenterat politik på internet, 25 procent bland killarna har gjort det jämfört med 17 procent bland tjejerna. Andelen har ökat i båda grupperna jämfört med 2004, då 7 procent av tjejerna och 13 procent av killarna angav att de varit politiskt aktiva på internet.

Skillnaden mellan inrikes (21 procent) och utrikes (19 procent) födda unga är inte signifikant 2015. Bland de inrikes födda är andelen större bland killar, 25 procent, jämfört med 17 procent bland tjejer. Skillnaden mellan könen bland de utrikes födda är inte signifikant.

Bland unga med utländsk bakgrund är andelen 22 procent och bland unga med svensk bakgrund 21 procent 2015. Skillnaden är inte signifikant. Andelen är högre bland killar än bland tjejer bland unga med svensk bakgrund. Skillanden mellan könen är inte signifikant bland dem med utländsk bakgrund.

Andelen som debatterat politik på internet är större bland 20-25-åringarna, 23 procent, jämfört med 17 procent bland 16-19-åringarna 2015. Andelen är större bland killar i gruppen 20-25 år, medan det inte är någon signifikant skillnad mellan könen i gruppen 16-19 år.

Nästa indikator