Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året deltagit i demonstrationer, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Andel unga som under det senaste året deltagit i demonstrationer.

Källa: MUCF:s Ungdomsenkät 2015, NUPP

Uppgiftslämnare: Mucf

Nästa rapport: Förmodligen under 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året deltagit i demonstrationer, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste året deltagit i demonstrationer var 8 procent 2015. Det är en minskning jämfört med 2004 då andelen var 14 procent.

En större andel bland tjejer än bland killar har deltagit i en demonstration, 9 procent jämfört med 6 procent. Andelen har minskat i båda grupperna jämfört med 2004, då 16 procent av tjejerna och 12 procent av killarna angav att de deltagit i demonstrationer.

Andelen bland de inrikes födda unga är 8 procent och bland de utrikes födda 10 procent 2015. Skillnaden mellan de inrikes och utrikes födda är inte signifikant. Bland unga som är inrikes födda är andelen större bland tjejerna. Skillnaden mellan könen bland de utrikes födda är inte signifikant.

Bland unga med utländsk bakgrund är andelen som deltagit i en demonstration 11 procent 2015 och bland unga med svensk bakgrund 7 procent. Skillanden är dock inte signifikant. Bland unga med svensk bakgrund är andelen större bland tjejerna. Skillnaden mellan könen bland dem med utländsk bakgrund är inte signifikant.

Andelen är 7 procent bland 16-19-åringarna och 8 procent bland 20-25-åringarna 2015. Skillnaden är inte signifikant. Det finns inte heller några signifikanta skillnader mellan könen i de två åldersgrupperna.

Nästa indikator