Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året deltagit i bojkotter och köpstrejker, 16–25 år, 2004–2018. Procent.

Andel unga som under det senaste året deltagit i bojkotter och köpstrejker.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året deltagit i bojkotter och köpstrejker, 16–25 år, 2004–2018. Procent.

Analys

Andelen unga 16–25 år som det senaste året deltagit i bojkotter och köpstrejker var 6 procent 2018. Nivån har varit relativt stabil sedan 2004 då andelen var 8 procent.

Det finns inga skillnader mellan tjejer och killar i andelen som deltar i köpstrejker 2018. Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader sedan år 2004 för något av könen.

Andelen som det senaste året deltagit i bojkotter och köpstrejk var 7 procent bland inrikes födda år 2018. Bland utrikes födda unga var antalet samma år för litet för att analysera.

År 2018 fanns inga skillnader mellan andelen inrikes födda tjejer och killar som deltagit, bland unga utrikes födda var antalet för litet för att analysera skillnader mellan könen.

Andelen som det senaste året deltagit i bojkotter och köpstrejk var 6 procent bland unga med svensk bakgrund år 2018. Bland unga med utländsk bakgrund var antalet samma år för litet för att analysera.

År 2018 finns inga skillnader mellan andelen tjejer och killar med svensk bakgrund som deltagit i bojkotter och köpstrejker. Bland unga med utländsk bakgrund var antalet samma år för litet för att analysera skillnader mellan könen.

År 2018 finns inga statistiskt säkerställda skillnader i andelen som det senaste året deltagit i bojkotter och köpstrejk mellan unga i olika åldersgrupper. Under perioden 2004 till 2015 var andelen något större i åldersgruppen 20-25 år jämfört med unga i åldrarna 16-19 år. Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan könen i de två åldersgrupperna.

År 2018 finns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan tjejer och killar i åldersgruppen 20-25 år. I den yngre åldersgruppen 16-19 år var antalet för litet för att analysera skillnader mellan könen.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator