Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året deltagit i bojkotter och köpstrejker, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Andel unga som under det senaste året deltagit i bojkotter och köpstrejker.

Källa: MUCF:s Ungdomsenkät 2015, NUPP

Uppgiftslämnare: Mucf

Nästa rapport: Förmodligen under 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året deltagit i bojkotter och köpstrejker, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste året deltagit i bojkotter och köpstrejker är 6 procent 2015. Nivån har relativt varit stabil sedan 2004 då andelen var 8 procent.

Bland tjejer är andelen 6 procent och bland killar 5 procent 2015. Skillnaden är inte signifikant. Andelen har sjunkit bland killarna sedan 2004, från dåvarande 8 procent. Nedgången över tid bland tjejerna är inte signifikant.

Andelen som det senaste året deltagit i bojkotter och köpstrejk är 7 procent bland utrikes födda unga och 6 procent bland inrikes födda unga 2015. Skillnaden är inte signifikant. Skillnaden mellan könen bland de inrikes respektive utrikes födda är heller inte signifikant.

Andelen som det senaste året deltagit i bojkotter och köpstrejk är 7 procent bland unga med utländsk bakgrund och 6 procent bland unga med svensk bakgrund 2015. Skillnaden mellan könen bland de med svensk respektive utländsk bakgrund är inte signifikant.

Andelen som det senaste året deltagit i bojkotter och köpstrejk är högre bland 20-25-åringarna, 7 procent, jämfört med bland 16-19-åringarna, 4 procent. Det finns inga signifikanta skillnader mellan könen i de två åldersgrupperna.

Nästa indikator