Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året deltagit i ett politiskt möte, 16–25 år, 2009-2018. Procent.

Andel unga som under det senaste året deltagit i ett politiskt möte.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året deltagit i ett politiskt möte, 16–25 år, 2009-2018. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste året deltagit i ett politiskt möte var 5 procent 2018. Andelen ligger på samma nivå som vid den första mätningen 2009.

Bland tjejer är andelen som deltagit i ett politiskt möte 6 procent och bland killar 5 procent 2018, skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. Nivåerna har inte förändrats för något av könen jämfört med 2009.

Andelen som det senaste året deltagit i ett politisk möte var 5 procent bland inrikes födda unga år 2018. Bland unga med utländsk bakgrund var antalet för litet för att ange andelen som deltagit.

Det finns inga skillnader mellan inrikes födda tjejer och killar år 2018. Bland utrikes födda unga var antalet för litet för att analysera skillnader mellan könen samma år.

Andelen som det senaste året deltagit i ett politisk möte var 5 procent bland unga med svensk bakgrund år 2018. Bland unga med utländsk bakgrund var antalet för litet för att ange andelen som deltagit.

Det finns inga skillnader mellan tjejer och killar med svensk bakgrund år 2018. Bland unga med utländsk bakgrund var antalet för litet för att analysera skillnader mellan könen samma år.

År 2018 finns inga skillnader i andelen som det senaste året deltagit i ett politisk möte mellan unga i olika åldersgrupper.

Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan könen i åldersgruppen 20-25 år. Bland unga i den yngre åldersgruppen 16-19 år var antalet för litet för att analysera skillnader mellan könen.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator