Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året deltagit i ett politiskt möte, 16–25 år, 2009-2015. Procent.

Andel unga som under det senaste året deltagit i ett politiskt möte.

Källa: MUCF:s Ungdomsenkät 2015, NUPP

Uppgiftslämnare: Mucf

Nästa rapport: Förmodligen under 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året deltagit i ett politiskt möte, 16–25 år, 2009-2015. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste året deltagit i ett politiskt möte är 6 procent 2015. Andelen ligger på ungefär samma nivå som vid den första mätningen 2009, då var andelen 5 procent.

Bland tjejer är andelen 5 procent och bland killar 7 procent 2015. Skillnaden är inte signifikant. Nivåerna är ungefär lika jämfört med 2009, då 5 procent av både tjejerna och av killarna angav att de deltagit i ett politiskt möte.

Andelen som det senaste året deltagit i ett politisk möte är 6 procent bland de inrikes födda och 7 procent bland de utrikes födda. Skillnaden är inte signifikant. Skillnaden mellan könen bland de inrikes respektive utrikes födda är inte signifikant.

Andelen som det senaste året deltagit i ett politisk möte är 7 procent bland unga med utländsk bakgrund och 6 procent och bland unga med svensk bakgrund 2015. Skillnaden är inte signifikant. Skillnaden mellan könen bland de med svensk respektive utländsk bakgrund är heller inte signifikant.

Andelen som det senaste året deltagit i ett politisk möte är 7 procent bland 20-25-åringarna och 4 procent bland 16-19-åringarna 2015. Skillnaden är inte signifikant. Det finns inga signifikanta skillnader mellan könen i de två åldersgrupperna.

Fotnot:

Frågan ställdes för första gången 2009.

Nästa indikator