Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året gett pengar till en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga, 16–25 år, 2009-2018. Procent.

Andel unga som under det senaste året gett pengar till en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året gett pengar till en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga, 16–25 år, 2009-2018. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste året gett pengar till en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga var 27 procent 2018. Andelen har ökat över tid från 16 procent 2009.

Andelen är större bland tjejer än bland killar, 34 respektive 20 procent 2018.

Skillnaden mellan killar och tjejer har ökat över tid.

Andelen unga 16-25 år som det senaste året gett pengar till en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga var större bland unga inrikes födda än bland unga utrikes födda, 29 respektive 19 procent 2018.

Bland inrikes födda var andelen större bland tjejer än bland killar, 36 respektive 21 procent 2018.

Gruppen utrikes födda var för liten för att analysera skillnader mellan könen 2018.

Andelen unga 16-25 år som det senaste året gett pengar till en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga var större bland unga med svensk bakgrund än bland unga med utländsk bakgrund. Det var 29 respektive 21 procent 2018.

Andelen var större bland tjejer än bland killar för unga med svensk bakgrund. Den var 37 respektive 20 procent 2018. Bland unga med utländsk bakgrund finns det ingen statistiskt säkerhetsställd skillnad mellan könen 2018.

Andelen unga som det senaste året gett pengar till en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga var större bland unga i åldersgruppen 20-25 år är bland unga i åldersgruppen 16-19 år. Det var 32 respektive 18 procent 2018.

Andelen var större bland tjejer än bland killar i båda åldersgrupperna.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator