Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året gett pengar till en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga, 16–25 år, 2009-2015. Procent.

Andel unga som under det senaste året gett pengar till en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga.

Källa: MUCF:s Ungdomsenkät 2015, NUPP

Uppgiftslämnare: Mucf

Nästa rapport: Förmodligen under 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året gett pengar till en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga, 16–25 år, 2009-2015. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste året gett pengar till en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga är 22 procent 2015. Det är samma andel som 2012, men en ökning jämfört med 2009 då andelen var 16 procent.

Bland tjejerna är andelen 26 procent år 2015, och bland killarna 18 procent. Även dessa andelar är kvar på samma nivå som 2012. Jämfört med 2009 har det dock skett en ökning, då angav 21 procent av tjejerna och 12 procent av killarna att de gett pengar till en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga.

Andelen som det senaste året gett pengar till en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga är högre bland inrikes födda (23 procent) än bland utrikes födda (16 procent) 2015. Bland de inrikes födda är andelen större bland tjejer, 28 procent, jämfört med 18 procent bland killar. Skillnaden mellan könen bland de utrikes födda är inte signifikant.

Andelen som det senaste året gett pengar till en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga är 22 procent både bland unga med svensk och utländsk bakgrund 2015. Andelen är högre bland tjejer än bland killar bland de med svensk bakgrund (28 procent respektive 17 procent). Skillnaden mellan tjejer och killar med utländsk bakgrund är däremot inte signifikant.

Andelen är högre bland 20-25-åringarna, 25 procent, jämfört med bland 16-19-åringarna, 16 procent. Det finns inga signifikanta skillnader mellan könen i den yngre åldersgruppen. Däremot är andelen större bland tjejer (30 procent) jämfört med killar (20 procent ) i gruppen 20-25 år.

Nästa indikator