Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året tagit kontakt med någon politiker, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Andel unga som under det senaste året tagit kontakt med någon politiker.

Källa: MUCF:s Ungdomsenkät 2015, NUPP

Uppgiftslämnare: Mucf

Nästa rapport: Förmodligen under 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året tagit kontakt med någon politiker, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste året tagit kontakt med någon politiker är 8 procent 2015. Andelen ligger på ungefär samma nivå som vid den första mätningen 2004, då var andelen 9 procent.

Andelen är 8 procent bland både tjejer och killar 2015. Nivåerna är ungefär lika jämfört med 2004, då 8 procent av tjejerna och 9 procent av killarna angav att de kontaktat en politiker.

Andelen är 7 procent bland de inrikes födda och 12 procent bland de utrikes födda. Skillnaden är inte signifikant. Skillnaden mellan könen bland de inrikes respektive utrikes födda är inte signifikant.

Bland unga med utländsk bakgrund är andelen 11 procent och bland unga med svensk bakgrund 7 procent 2015, skillnaden är dock inte signifikant. Skillnaden mellan könen bland de med svensk respektive utländsk bakgrund är inte signifikant.

Andelen som kontaktat politiker är 10 procent bland 16-19-åringarna och 7 procent 20-25-åringarna, skillnaden är dock inte signifikant. Det finns inga signifikanta skillnader mellan könen i de två åldersgrupperna.

Nästa indikator