Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året tagit kontakt med en tjänsteman för att föra fram en politisk åsikt, 16–25 år, 2009–2018. Procent.

Andel unga som under det senaste året tagit kontakt med en tjänsteman för att föra fram en politisk åsikt.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året tagit kontakt med en tjänsteman för att föra fram en politisk åsikt, 16–25 år, 2009–2018. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste året tagit kontakt med en tjänsteman för att föra fram en politisk åsikt var 3 procent 2018. Andelen har varit ungefär lika stor sedan 2009.

År 2018 är antalet för litet för att analysera skillnader mellan tjejer och killar. Tidigare år har det inte funnits några statistiskt säkerställda skillnader mellan könen.

Andelen som det senaste året tagit kontakt med en tjänsteman för att föra fram en politisk åsikt var 3 procent bland inrikes födda unga år 2018. Bland utrikes födda unga är antalet för litet för att analysera.

Antalet är även för litet för att analysera skillnader mellan könen i båda grupperna.

Andelen som det senaste året tagit kontakt med en tjänsteman för att föra fram en politisk åsikt var 3 procent bland unga med svensk bakgrund 2018. Bland unga med utländsk bakgrund är antalet för litet för att analysera.

Antalet är även för litet för att analysera skillnader mellan könen i båda grupperna.

År 2018 var andelen som det senaste året tagit kontakt med en tjänsteman för att föra fram en politisk åsikt 3 procent bland unga i åldersgruppen 20–25 år. Bland unga i den yngre åldersgruppen 16-19 år var antalet för litet för att ange analysera.

Antalet är även för litet för att analysera skillnader mellan könen i båda åldersgrupperna.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator