Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året tagit kontakt med en tjänsteman för att föra fram en politisk åsikt, 16–25 år, 2009-2015. Procent.

Andel unga som under det senaste året tagit kontakt med en tjänsteman för att föra fram en politisk åsikt.

Källa: MUCF:s Ungdomsenkät 2015, NUPP

Uppgiftslämnare: Mucf

Nästa rapport: Förmodligen under 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året tagit kontakt med en tjänsteman för att föra fram en politisk åsikt, 16–25 år, 2009-2015. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste året tagit kontakt med en tjänsteman för att föra fram en politisk åsikt är 3 procent 2015. Andelen ligger på samma nivå som 2009 och 2012.

Andelen är 2 procent bland tjejer och 4 procent bland killar 2015. Skillnaden är inte signifikant. Nivåerna är i stort sett lika jämfört med 2009, då 3 procent av tjejerna och 2 procent av killarna angav att de kontaktat en tjänsteman.

Andelen som det senaste året tagit kontakt med en tjänsteman för att föra fram en politisk åsikt är 3 procent bland de inrikes födda och 4 procent bland de utrikes födda. Skillnaden är inte signifikant. Skillnaden mellan könen bland de inrikes respektive utrikes födda är heller inte signifikant.

Andelen som det senaste året tagit kontakt med en tjänsteman för att föra fram en politisk åsikt är 3 procent bland både unga med svensk och utländsk bakgrund 2015. Skillnaden mellan könen bland de med svensk respektive utländsk bakgrund är inte signifikant.

Andelen som det senaste året tagit kontakt med en tjänsteman för att föra fram en politisk åsikt är 3 procent bland både 16-19-åringarna och bland 20-25-åringarna. Det är en större andel unga män 20-25 år som kontaktat en tjänsteman (4 procent) än unga kvinnor (1 procent). Det finns inga signifikanta skillnader mellan könen i gruppen 16-19 år.

Fotnot:

Frågan ställdes för första gången 2009.

Nästa indikator