Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året varit medlemmar i en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga, 16–25 år, 2009-2015. Procent.

Andel unga som under det senaste året varit medlemmar i en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga.

Källa: MUCF:s Ungdomsenkät 2015, NUPP

Uppgiftslämnare: Mucf

Nästa rapport: Förmodligen under 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året varit medlemmar i en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga, 16–25 år, 2009-2015. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste året varit medlemmar i en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga är 8 procent 2015. Andelen har ökat jämfört med 2009, då var andelen 5 procent.

Andelen är 9 procent bland tjejer och 8 procent bland killar 2015. Skillnaden är inte signifikant. Andelen bland killar har ökat jämfört med 2009, då 4 procent av killarna angav att de varit medlemmar i en organisation.

Andelen som det senaste året varit medlemmar i en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga är 9 procent bland de inrikes födda och 6 procent bland de utrikes födda. Skillnaden är inte signifikant. Skillnaden mellan könen bland de inrikes respektive utrikes födda är inte heller signifikant.

Andelen som det senaste året varit medlemmar i en organisation som jobbar för en speciell samhällsfråga är 8 procent både bland unga med utländsk och med svensk bakgrund 2015. Skillnaden mellan könen bland de med svensk respektive utländsk bakgrund är inte signifikant.

Andelen medlemmar är högre bland 20-25-åringarna, 10 procent, jämfört med 4 procent bland 16-19-åringarna. Det finns inga signifikanta skillnader mellan könen i de två åldersgrupperna.

Fotnot:

Frågan ställdes för första gången 2009.

Nästa indikator