Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året köpt vissa produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl, 16–25 år, 2009-2015. Procent.

Andel unga som under det senaste året köpt vissa produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl.

Källa: MUCF:s Ungdomsenkät 2015, NUPP

Uppgiftslämnare: Mucf

Nästa rapport: Förmodligen under 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året köpt vissa produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl, 16–25 år, 2009-2015. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste året köpt vissa produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl är 31 procent 2015. Andelen ligger på ungefär samma nivå som vid den första mätningen 2009, då var andelen 29 procent.

Andelen är större bland tjejer, 38 procent, jämfört med 24 procent bland killar 2015. Nivåerna är i stort sett lika jämfört med 2009 (36 procent bland tjejer, 22 procent bland killar).

Andelen som det senaste året köpt vissa produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl är större bland inrikes födda än bland utrikes födda unga år 2015, 33 jämfört med 15 procent. Andelen är större bland inrikes födda tjejer (40 procent) jämfört med inrikes födda killar (26 procent). Skillnaden mellan könen bland de utrikes födda är inte signifikant.

Andelen som det senaste året köpt vissa produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl är större bland unga med svensk bakgrund, 34 procent, än bland unga med utländsk bakgrund, 20 procent, år 2015. Andelen är större bland tjejer med svensk bakgrund (41 procent) jämfört med killar med svensk bakgrund (26 procent). Skillnaden mellan könen bland de med utländsk bakgrund är inte signifikant.

Andelen som det senaste året köpt vissa produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl är större, 36 procent, bland 20-25-åringarna jämfört med 20 procent bland 16-19-åringarna. Det är fler tjejer än killar i båda åldersgrupperna som köpt produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl.

Fotnot:

Frågan ställdes för första gången 2009.

Nästa indikator