Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året skrivit insändare, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Andel unga som under det senaste året skrivit insändare.

Källa: MUCF:s Ungdomsenkät 2015, NUPP

Uppgiftslämnare: Mucf

Nästa rapport: Förmodligen under 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året skrivit insändare, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste året skrivit insändare är 4 procent 2015. Det har minskat något sedan 2004, då var andelen 8 procent.

Andelen är 4 procent bland både tjejer och killar 2015. År 2004 var andelen 9 procent bland tjejerna och 8 procent bland killarna. Nedgången är signifikant hos båda könen.

Andelen unga 16-25 år som det senaste året skrivit insändare är större bland de utrikes födda, 8 procent än bland de inrikes födda 3 procent. Det finns ingen skillnad mellan könen bland de inrikes respektive utrikes födda.

Andelen som det senaste året skrivit insändare är större bland unga med utländsk bakgrund, 9 procent, än bland unga med svensk bakgrund, 3 procent, år 2015. Det finns ingen skillnad mellan könen bland de med svensk respektive utländsk bakgrund.

Andelen som skrivit insändare är större bland 16-19-åringarna, 6 procent än bland 20-25-åringarna, 3 procent. Det finns inga signifikanta skillnader mellan könen i de två åldersgrupperna.

Nästa indikator