Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året stöttat en åsikt genom att skriva på en namninsamling, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Andel unga som under det senaste året stöttat en åsikt genom att skriva på en namninsamling.

Källa: MUCF:s Ungdomsenkät 2015, NUPP

Uppgiftslämnare: Mucf

Nästa rapport: Förmodligen under 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året stöttat en åsikt genom att skriva på en namninsamling, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste året stöttat en åsikt genom att skriva på en namninsamling är 24 procent 2015. Det har skett en tydlig minskning sedan 2004, då var andelen 52 procent.

Andelen är högre bland tjejer, 28 procent, jämfört med killar, 19 procent, år 2015. Att skriva på en namninsamling har minskat bland både tjejer och killar sedan 2004. Då var andelen 58 procent bland tjejerna och 44 procent bland killarna.

Andelen som det senaste året stöttat en åsikt genom att skriva på en namninsamling är 24 procent bland inrikes och 18 procent bland utrikes födda unga. Skillnaden är inte signifikant. Andelen är större bland inrikes födda tjejer (29 procent) jämfört med inrikes födda killar (19 procent). Skillnaden mellan könen bland de utrikes födda är inte signifikant.

Andelen som det senaste året stöttat en åsikt genom att skriva på en namninsamling är något större bland unga med svensk bakgrund, 24 procent, än bland unga med utländsk bakgrund, 20 procent, år 2015. Andelen är större bland tjejer med svensk bakgrund (29 procent) än bland killar med svensk bakgrund (19 procent). Skillnaden mellan könen bland de med utländsk bakgrund är inte signifikant.

Andelen är 24 procent bland 20-25-åringarna jämfört med 22 procent bland 16-19-åringarna. Skillnaden är inte signifikant. Det finns heller inte några signifikanta skillnader mellan könen i åldersgrupperna.

Nästa indikator