Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året stöttat en åsikt i en samhällsfråga på internet (t.ex. ”gilla”), 16–25 år, 2012-2018. Procent.

Andel unga som under det senaste året stöttat en åsikt i en samhällsfråga på internet (t.ex. ”gilla”).

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året stöttat en åsikt i en samhällsfråga på internet (t.ex. ”gilla”), 16–25 år, 2012-2018. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste året stöttat en åsikt i en samhällsfråga på internet (t.ex. ”gilla”) var 51 procent 2018. Andelen har inte förändrats sedan 2012.

Det är en större andel bland tjejer än bland killar som har stöttat en samhällsfråga på internet år 2018. Andelen är 62 procent bland tjejer och 41 procent bland killar. Bland tjejer har andelen ökat jämfört med 2012, medan andelen bland killar gått i motsatt riktning och minskat. Det gör att skillnaderna mellan könen är större år 2018 än tidigare.

Det är en större andel bland inrikes än utrikes födda unga som har stöttat en samhällsfråga på internet år 2018, 53 jämfört med 41 procent.

Bland inrikes födda unga är det en större andel tjejer än killar som har stöttat en samhällsfråga på internet år 2018. Bland unga utrikes födda är skillnaden mellan könen inte statistiskt säkerställd.

År 2018 finns ingen skillnad mellan andelen unga med svensk bakgrund eller med utländsk bakgrund som har stöttat en samhällsfråga på internet.

Både bland unga med svensk bakgrund och med utländsk bakgrund är det en större andel tjejer än killar som har stöttat en samhällsfråga på internet 2018.

År 2018 finns ingen skillnad mellan andlen unga i olika åldersgrupper som har stöttat en samhällsfråga på internet.

Samma år är det en större andel tjejer än killar som stöttat en åsikt på internet i båda åldersgrupperna.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator