Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste året stöttat en åsikt i en samhällsfråga på internet (t.ex. ”gilla”), 16–25 år, 2015. Procent.

Andel unga som under det senaste året stöttat en åsikt i en samhällsfråga på internet (t.ex. ”gilla”).

Källa: MUCF:s Ungdomsenkät 2015, NUPP

Uppgiftslämnare: Mucf

Nästa rapport: Förmodligen under 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste året stöttat en åsikt i en samhällsfråga på internet (t.ex. ”gilla”), 16–25 år, 2015. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste året stöttat en åsikt i en samhällsfråga på internet (t.ex. ”gilla”) är 56 procent 2015. Det är en ökning jämfört med 2012 då andelen var 50 procent.

Det är en större andel bland tjejer än bland killar som har stöttat en samhällsfråga på internet. Andelen är 62 procent bland tjejer och 51 procent bland killar 2015. Andelen bland tjejer har ökat jämfört med 2012, medan skillanden mellan 2012 och 2015 inte är signifikant bland killar.

Det är en större andel bland inrikes än utrikes födda unga som har stöttat en samhällsfråga på internet, 58 jämfört med 41 procent. Bland de inrikes födda är det en större andel tjejer än killar som har stöttat en samhällsfråga på internet. Skillnaden mellan könen bland utrikes födda unga är inte signifikant.

En större andel bland unga med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund har stöttat en samhällsfråga på internet år 2015, 58 jämfört med 50 procent. Bland de med svensk bakgrund är det en större andel tjejer än killar som har stöttat en samhällsfråga på internet. Skillnaden mellan könen bland unga med utländsk bakgrund är inte signifikant.

Det är en större andel bland bland 20-25-åringarna än bland 16-19-åringarna som har stöttat en samhällsfråga på internet, 59 jämfört med 50 procent. Det är en större andel tjejer än killar som stöttat en åsikt på internet i båda åldersgrupperna.

Fotnot:

Frågan ställdes för första gången 2012.

Nästa indikator