Mer information om indikatorn

Andel unga som upplever att de får vara med och bestämma hemma, 13–18 år, 2008-2017. Procent.

Unga 13-18 år som intervjuats och svarat att de alltid eller ofta får vara med och bestämma hemma om saker som berör henne/honom. Det kan till exempel handla om vilken tid man ska vara hemma på kvällen eller vad man ska hjälpa till med.

Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden, SCB

Uppgiftslämnare: SCB

Nästa rapport: maj 2020

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som upplever att de får vara med och bestämma hemma, 13–18 år, 2008-2017. Procent.

Analys

Andelen unga mellan 13 och 18 år som upplever att de får vara med och bestämma hemma var 92 procent år 2017. Andelen har ökat från 89 procent år 2009.

Det finns ingen statistisk säkerhetsställd skillnad mellan killar och tjejer. Andelen bland tjejer har ökat något mellan åren 2009 och 2017, från 89 procent till 95 procent. Bland killar finns inga statistiskt säkerställda skillnader över tid.

Andelen unga 13-18 år som upplever att de får vara med och bestämma hemma om saker var 93 procent bland unga med svensk bakgrund och 91 procent bland unga med utländsk bakgrund 2017. Skillnaden är inte statistiskt säkerhetsställd.

Fotnot:

Varje redovisat år består av en sammanslagning av data från två undersökningar. Det betyder att 2017 är en sammanslagning av 2016 och 2017 års undersökningar och så vidare. En mindre revidering har gjorts av statistik för unga med utländsk respektive svensk bakgrund (2008-2009 fram till och med 2014-2015). Denna ändring påverkar andelsuppgifterna något men det fanns ingen signifikant skillnad. Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator