Mer information om indikatorn

Andel unga som upplever att de får vara med och bestämma hemma, 13–18 år, 2008-2015. Procent.

Ungdomar 13-18 år som intervjuats och svarat att de alltid eller ofta får vara med och bestämma hemma om saker som berör henne/honom. Det kan till exempel handla om vilken tid man ska vara hemma på kvällen eller vad man ska hjälpa till med.

Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden, SCB

Uppgiftslämnare: SCB

Nästa rapport: Juni 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som upplever att de får vara med och bestämma hemma, 13–18 år, 2008-2015. Procent.

Analys

Ungefär 90 procent av ungdomar mellan 13 och 18 år upplever att de får vara med och bestämma hemma om saker som gäller för henne/honom. Vid jämförelse mellan åren 2008-2009 fram till 2014-2015 finns ingen statistiskt säkerställd skillnad.

Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan tjejer och killar i åldern 13-18 år när det gäller inflytande hemma. Det är ungefär 90 procent av alla ungdomar som upplever att de får vara med och bestämma om saker som gäller för dem. Det finns heller ingen statistiskt säkerställd skillnad vid jämförelse över tid.

Andelen ungdomar som upplever att de får vara med och bestämma hemma har ökat med åren. Bland unga med svensk bakgrund har det ökat från 88 till 93 procent medan det för de med utländsk bakgrund har ökat från 79 till 91 procent. Det finns därmed ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan unga som har svensk respektive utländsk bakgrund längre.

Fotnot:

Varje redovisat år består av sammanslagning av data från två undersökningar d.v.s att 2011 är sammanslagning av 2010 och 2011 års undersökningar och 2013 är sammanslagning av 2012 och 2013 års undersökningar.

Nästa indikator